Commandomuseum Boons
 
Bij het zien van de mooie foto bij de levensloop van Kapitein b.d. Boons ging ik in mijn herinnering even terug naar oktober 1946 in Semarang. In mijn sectieboekje van de 3 inch mortieren van O-II-6 RI staat Simon Boons als nr.6 vermeld. Hij had met onze mortiersectie zijn eerste vuurdoop, de aanval op het vliegveld bij Semarang op 4 augustus 1946 gehad , waarbij de vijf bemanningsleden bij het neerstorten van de Mitchell gevechtsvliegtuig om kwamen Op 10 juli daarvoor kwamen onze commandant kapitein Veldman en luitenant Fick met hetzelfde vliegtuig tijden een verkenningsvlucht om….! Voor sommige gegevens en data heb ik mijn dagboek geraadpleegd. Ik herinner mij ook dat Simon in oktober 1946 zei:”ik heb mij opgegeven voor de opleiding als Parachutist”!  Dus toen al stroomde er Commandobloed in de aderen van de jonge ( 20 jaar) Boons…En hij heeft het waargemaakt als je zijn levensloop ziet!!
 
Op 21 november 2006 hebben mijn vrouw en ik het museum in Roosendaal bezichtigd en werden door Kapitein b.d. Simon Boons persoonlijk begeleid en die ons uitleg gaf van al het vele moois en historisch wat er te zien was. En dat was nog al wat!
De term: te veel om op te noemen is hier van toepassing! Derhalve ga ik een poging doen om een verkorte samenvatting te maken voor de Sepatoe Roesak II-6RI van wat we allemaal te zien en te horen kregen waarbij ik moet bekennen wel gespiekt heb uit het materiaal dat Simon Boons mij tot slot mee gaf:
Er is een duidelijk rodepijl-nummering op de vloer van 1 t/m 36.
1.      De zogenaamde Engelandvaarders, zij die via allerlei omwegen en niet te vergeten Duinkerken aan de Duitsers wisten te  
          ontkomen en zo in Engeland kwamen. Zo ontstond de Prinses Irene Brigade, waaruit de eerste commando’s werden geselecteerd.
2.      2. “Market Garden”en Ïnfatuate”waarbij commando’s zijn ingezet en waarbij er helaas ook zijn gesneuveld. Een overzichtelijke  
         vitrine is aanwezig.
3.      Diorama Oosterbeek. Dakota met glider hangend aan het plafond.
4.      Landingen bij Vlissingen
5.      Korps Insulinde, waar een twintigtal commandoacties werden uitgevoerd.
6.      Vervolg Korps Insulinde, alle benodigdheden uitgestald in de vitrine.
7.      De paracommando en commando eenheden in N.O.I. van 1946 tot 1950.                                                          
In Juli 1945 vertrokken de eerste oorlogsvrijwilligers van de 20.000 met de boot naar Nederlands Oost Indië. In maart 1946 landen drie brigades op Java, die in de jaren daarna nog werden aangevuld met zo’n 70.000 dienstplichtigen enz. enz.
Uit dat potentieel werden al in april vrijwilligers gevraagd voor  een paracommando en commando opleiding. De groene baretten  kregen hun opleiding achtereenvolgens in Polonia, Poerabaja en Batoedjadjar. De rode baretten kregen hun opleiding bij de School Opleiding Parachutisten , aanvankelijk in Hollandia  en later Tjimahi. In de periode 1946 tot 1950 zijn meer dan honderd commandoacties uitgevoerd, waaronder vier luchtlandingen! Simon Boons nam deel aan alle vier van die luchtlandingen met de 1e Paracompagnie nl: Djocja 19 december 1948 – Djmabi Sumatra 28 december 1948—Air Molek Sumatra  5 januari 1949—en Gading 10 maart 1949.
   8.  Dioarama van het Liegveld Andir bij Bandoeng. Parapakafdeling, van hieruit werd vertrokken voor alle oefensprongen en alle       
         actiesprongen.  Op 15 juli 1949 werden twee Commando compagnieën samengevoegd tot het Regiment Speciale Troepen (RST) 
         Op 15 juli 1950 werd het RST ontbonden en gingen de 120 officieren en onderofficieren als instructeurs over naar het KCT ( zie  
         vloernummer 11)
    9.  In de vitrine is een schutter te zien met een watergekoelde Vicker’s M1 mitrailleur .
   10.  De paracommando N.O.I. 1946- 1950.
          In de vitrine is een commando in gevechtstenue met wapens te       
          zien en alle andere benodigdheden, alsmede een prachtig Batik   
          doek ter herinnering aan de luchtlandingacties.
   11.    zie vloernummer 8.
   RST In maart 1950 kwam het regiment naar Nederland en              
   werd   gelegerd in het Kamp Prinsenbosch bij Chaam.
   12.  Stormschool Bloemendaal. Na de capitulatie van Duitsland op 5 mei  1945 moest het Nederlandse leger van de grond af worden opgebouwd. Zoals gevechtsklare eenheden, in 1949 verhuisde de Stormschool naar Roosendaal . In 1950 toen het Regiment Speciale Troepen ( RST) naar Nederland kwam, werd de Stromschool omgevormd tot het korps Commandotroepen (KCT) met als   eerste commandant majoor Gualtrey van Weezel.
   13.   Elementaire Commando Opleiding , welke vanaf 1942 nauwelijks is veranderd, Opleidingen waren in Schotland, Saugor, Ned,. Oost   Indië, Bloemendaal en vanaf 1950 door Nederlandse commando instructeurs ( uit N.O.I. ) in Roosendaal.
13 2e vloernr.: betreft de Commandodolk
13 3e vloernr:betreft de Geestelijke verzorging
14.  De Elementaire Commando Opleiding en Keerpunt in de Commando geschiedenis.
Vitrine”: Foto van soldaat die een maaltijd op primitieve wijze gereed maakt en overzicht van veranderde schouderemblemen
15 .  Korps Commando Troepen 1950-1954.
15 juli 1950 was de oprichtingsdatum van KCT..
16. Inspectie 1953 vitrine met:
Krib- opgevouwen dekens ( wolletje)-strozak- radio- uniform- wapens uit die periode: Sten, geweer Lee Enfield en AT wapen Piat. Model ingerichte kast- Gascape.
17. 104 Waarneming- verkenning Compagnie of 104 Wrnverkcie.
Meer dan 30 jaar lang is de “104 Wrnverkcie”een unieke eenheid geweest. Op 14 juli 1995 nam het korps afscheid van de laatste dienstplichtige Commando .
18. 104 Wrnverkcie ( vitrine)
Te zien zijn : Kapmes –Rugzak -Radio zend apparatuur- herkenningsfoto’s vijandelijk materiaal- Dagrantsoen – zaklantaarn -pistoolmitrailleur UZI- Gasmasker –kijker –zaklamp -handgerator ( Knijpkat)-  kijksleuf - putdeksel.
18. Optreden in het buitenland Korea 1950-1953. Een strijdmacht van de Verenigde Naties vocht aan de zijde van het Zuid Koreaanse Leger. In de Koreastrijd sneuvelden 120 Nederlandse Vrijwilligers waaronder 7 commando’s.
19. Koreadetachement NDVN (vitrine);
Legenda: Kaartentas -pistool colt 45-scherf handgranaat –       kijkertas – parka - geweer Garand 30- Handy Talky- Schilderij “De Koreaganger “door commando Baseler geschilderd ( zelf Koreaganger) –gasmasker.
20. Optreden in het buitenland Suriname  1952-1953 en Nieuw Guinea 1959-1960.
De compagnie vertrok in september 1952 naar Suriname en was in maart 1953 weer terug. Toen Neerland in 1950 N.O.I. overdroeg aan Indonesië bleef Nieuw Guinea buiten deze  overdracht. Doordat Indonesië dreigde dit laatste Nederlandse gebiedsdeel in de Oost aan te vallen stuurde Nederland extra troepen en oorlogsschepen naar dit bedreigde gebied. Ik herinner mij dat de minister van Buitenlandse Zaken destijds de heer  Luns er alles aan gedaan heeft om Nieuw Guinea buiten de overdracht te houden en het gebied voor te bereiden op de zelfstandigheid, maar het is hem niet gelukt mede  door  tegenwerking o.a. Robert Kennedy…! Broer van de President US. De zelfstandige Papoea staat is er dus nooit gekomen.  Eind 1960 keerden de laatste Groene Baretten terug naar Nederland. Het verblijf in de tropen was voor hen een leerzame ervaring geweest. Vloernummer 20 gaat nog verder met optredens in Libanon en Vietnam.
21. Vaarschool. Tot een van de specialiteiten van de commando’s behoort van oudsher zijn optreden op, in en aan het water. Men werd ingezet bij landingen Vlissingen en Westkapelle. Vanaf 1953 beschikte het korps Commandotroepen over een eigen vaarschool in Willemsdorp. Hier kreeg de commando zijn basisopleiding met de aanvalsboot MK2, de vijfpersoon canvas verkenningsboot en de roeiboot , alsmede oefeningen met stormboten. Behalve kano’s en zeilboten hadden ze ook hun eigen kikvorsmannen en de vaarschool  had zijn eigen duikschip. Tommy was de vaarschoolhond.
21. Vitrine: Legenda: er volgt een opsomming gebruikte benodigdheden.
22. Specialisme”Er volgt een hele opsomming van mogelijke specialismen.
23.Sporttoppers. Voortreffelijke sporttoppers enkele kregen zelfs nationale bekendheid
24. Curiosa
25. Onderscheidingen.(  bovenvitrine)
In deze vitrine hangen de model opgemaakte onderscheidingen van commando’s die deze na hun overlijden aan het museum hebben nagelaten. Het korps Commando troepen kent nog steeds in haar gelederen verhoudingsgewijs veel gedecoreerde en wel: 10 Ridders Militaire Willemsorde, 26 Bronzen Leeuwdragers, 33 Bronzen Kruisdragers, 9 Kruis van Verdienstendragers.
26. gevallenen.
In 1983 kwam er een prachtig monument dat nu op de appelplaats staat. Er moet nog een g\fout gecorrigeerd worden en nog vier namen worden toegevoegd. In 1992, bij het vijftig jarig bestaan van het korps, werden door de zorg van de commandostichting bloemen gelegd op alle graven van gesneuvelde Nederlandse commando’’s , waar ook ter wereld. Tevens werden dor de zorg van de oorlogsgraven stichting foto’s gemaakt van alle graven, deze foto’s zullen t.z.t. in het museum worden tentoongesteld.
                                                 
27. De commando Speciale operaties In 1996 werd de dienstplicht afgeschaft en kwam de Commando Speciale Operaties in opkomst. De “Speciale Operaties “ zijn te verdelen in de volgende taken:
Speciale verkenningen ( special reconnaissance) ffensieve Acties
 ( direct action )  Terroristenbestrijding ( counter Terrorism)
Militaire Steunverlening ( military Assistance) Afgeleide Taken
( Collateral Activities) 
Inzet Commando ploegen: Bosnie-Herzegovina-Kosovo- Marcedonie-Afganistan-Irak en Ivoorkust, Vier vitrines : a: uitrusting voor optreden in bergachtig terrein: b) benodigdheden zoals duikersmes, snorkel, geweer en dieptemeter/kompas, c, gevechtsklare paracommando’s voor het afspringen op de grote hoogte, uitgerust met zuurstof apparatuur;d 0 hoofdparachutes en reserveparachutes.
28. Monumenten : Achnacarry Schotland- Engelbrecht van Nassaukazerne-Vlissingen Westkapelle-Roermond-Padang-Malang- Larnadjan-Steinbke(D).
29 De baretuitreiking ( vitrine)”
Dit ceremonieel is pas ingevoerd na de eerste commando opleiding in Roosendaal  in 1950.
30 Het korpsvaandel: Dit vaandel werd op 22 december 1955 uitgereikt door H.M. koningin Juliana te Roosendaal.
31. Verbondenheid met het koninklijk huis:
 Vooral Z.K.H., Prins Bernhard was het korps toegenegen en kwam regelmatig op bezoek . Tijdens de reünie van de vijftigste Korpsverjaardag in 1992 kreeg Z.K.H. Prins Bernhard als erecommando de groene baret uitgereikt.
32. Verbondenheid met Roosendaal;
Er volgt een uitvoerige  uitleg o.a. over de oorspronkelijke naam Stormschool Roosendaal waaruit in 1950 het Korps Commandotroepen werd gevormd. De verbondenheid met Roosendaal is altijd bijzonder hecht geweest.
33. Het Ceremoniële Tenue: Keurig aangeklede Commando in Vitrine
34. betreft de Commandantengalerij.
35. De Commandostichting en de Vereniging Oud Commando’s.
36. tot slot : de Museumcommissie en de geschiedenis van het commandomuseum..
 
Op voorstel van het bestuur van de commandostichting werd in 1987 het Commandomuseum vernoemd naar kapitein S.F. Boons. Een en ander,
neem ik aan , door zijn enorme inzet, vele jaren en nog steeds ( met vrienden ) i.v.m. de totstandkoming en instandhouden alsmede  uitbreiding van het museum Het is nooit klaar.
                                                                                     
 
      Het museum in Roosendaal is alleen te bezoeken op afspraak:
      Informatie  museumcommissie: 
      0165 - 358440/1   Elke dinsdag van 09.00 tot 15.00 uur
 
 
     Door  Jan Wijers  Breda