Dagboekaantekeningen van sobat Johan Cats.  

23 Mrt., Patrouille,de dagen worden gevuld met het nemen en geven van lessen.
24 Mrt., Wacht, Lessen in het kaart lezen. Verder de dag vullen met corveeën, aan de demarcatielijn is alles rustig.
25 Mrt., Vandaag is het een bijzondere dag n.l. tekening van het wetsontwerp "Lingetjatie".
 
1april 1947.,Patrouille. Duet Wates  Geen bijzonderheden.
2 Apr., We gaan pionieren in een volkstuintje voor de bevolking.
3 en 4  Apr.,Wacht, Soldaat Jan Rooij terwijl op het kampement.
5 en 6 Apr.,Pasen, mis opdragen in de kantine,
7 Apr.,Patrouille: _arakil.
8 Apr tot en met 15 Apr. Wacht, lessen corveedienst, geweervechten, zou het dan toch nog eens een keer man tegen man gaan,sport, pelotonsdienst,  inspecties, etc. allemaal dingen dat de man dacht moet dat nou zo nodig, maar toch zat er meer achter mompelde het kader. We mochten niet lui worden en bij de tijd blijven.
 
16 Apr. Patrouille, hoogtepunt 192, Koendoepanie,¬Kadaworn, Cigorgi, Kadawoen, Wates, Duet,~weer hoogtepunt 192.¬Persilan. De bevolking keert nu echt terug op de sawa’s en de omringende kampongs. Zij brengen veel vruchten en groenten naar de pasar in Semarang. De bevolking is daar echt gelukkig mee.
17 tot en met 20 Apr.Wacht lessen etc.
 
21 Apr.Patrouille naar Marlijan, Wiringmoroh, Hpt. 47, Hpt 139, Desel via Kalitjot terug naar het kamp, daarna op wacht. Het vervelende van deze patrouilles is dat je niet weet of je vriend of vijand tegen komt.
22 Apr. Wacht.
23 Apr. Training in nieuwe exercitie, ‘s Nachts uit bed voor een enorme stortbui.
24 en 25 Apr., Patrouille naar het oude vliegveld, Hpt 125, Klampisan, Wringermook, Marlijan, Persilan. Gezelschap “De regenboog” in Persilan, leuke avond.
26 Apr., Exercitie trainingvoetbal. Oprichting voetbal club 4~6 R.I.
27 28 29 Apr., Wacht, Sport, en exercitie.
 
30 Apr. Verjaardag van Prinses Juliana. ‘s Morgens om 9.00 uur parade: Vliegtuigen, M.P., Tanks, Pantserwagens van de huzaren van Boreel, afweergeschut, Artillerie,Infanterie,verbinding, Mijnen opsporingsdienst, Marine, Rode kruis etc. Na de parade grote voetbalwedstrijd Semarang elftal tegen een Soerabaja’s elftal, uitslag 3- 3.
Patrouille van 12.00 uur tot 16.00 uur 4 man en Cdt vanaf Persilan per auto naar Pandjangan 9209, via Mandjaran G.Kibo G.iung, Bingasari  naar Demangan 9312, terug per auto. We kregen een flesje bier en twintig sigaretten ter gelegenheid van de verjaardag van de Prinses. ‘s Middags extra fijne erwtensoep, dat was lang geleden. Waar je een Nederlandse soldaat in de tropen al niet blij mee kunt maken.
1, 2, 3, 4 mei 1947. Wacht en rust etc.
5 mei. Bevrijdingsdag, rustige dag, Naar Semarang, foto's gemaakt bij studio “King”.Bezoek aan de club van zes. Generaal Kruls bezoekt Semarang en
6 R.I..De generaal cirkelt boven het kamp van ons met een B 25 er.
 
6 en 7 mei. Inspectie van de goederen Patrouille naar K0endoepanie Kadawan¬ Simonco, Kerkhof Tjabutas –Kadawoen  Koendipanie terug naar het kamp alles is rustig. In het binnenland werden gevechten geleverd tussen de Isboela en Larker Rijat. Dat zijn onderlinge twisten tussen Indonesische groepen.
8 tot en met 19 mei, de dagen worden gevuld met wacht patrouilles, sport, exercitie.  We krijgen ook nog enkele injecties en de toneelgroep heeft alle tijd om te repeteren.
 
20 mei, Tijdelijk compies sergeant majoor, vind dat wel leuk zowat overal toezicht op houden, zoals bij het uitreiken van de maaltijden met het nodige trammelant er om heen, meestal ging het om te weinig krijgen.
21 mei.  Exercitie van de staf, als cie. Sergeant-majoor kreeg ik nu eens de gelegenheid om de mensen die niet bij de velddienst hun Moek deden eens op te trommelen ook eens hun hemdje nat te maken met exercitie, dat vonden ze helemaal niet leuk dat Cats dat deed.
 
22 mei.  Brug bouwen bij Narlejan, waarom dit vroegen wij ons af?
23 en 24 mei.  Brug bouwen. Hout halen en kappen in Koen¬doepanie
25 mei.  Pinksteren. Gezellige avond met de onderofficieren.Van over de demarcatielijn worden hevige ontploffingen gehoord. Men dacht aan het opblazen van bruggen en wegen ‘s Nachts in alarmstelling.
26 mei.  Opvoering van ons toneelstuk 'Vergeef ons onze schulden”
27 mei, Ernstig ongeluk bij stoottroepen, bij het leggen van mijnen werden een Majoor, een tweede Luitenant en een Vaandrig gedood.
28 mei, 29 30, 31 mei, Brug bouwen, Wacht en Rustdagen.
 
1 en 2 Juni, Wacht en plaatsen van een tent voor koelies voor de kok.
3 en 4 Juni, Vrijaf. . Band in kamp  I'Les Gamius".
 
5 Juni, Sold. B.van Dongen klaar maken voor vertrek naar Holland.(afgekeurd).
6 tot 12 Juni, Normale diensten als patrouille en wacht.
13 juni,  Rapport over de vermiste soldaat de Lepper 2-¬6 R.I. Lijken verminkt gevonden. Hij en zijn vriend die bij ons tolk was zijn vermoord. De tolk heet Jacobs.
14 Juni, Toneel uitvoering geven in de H.B.S .te Semarang het was voor de Djempol jongens een succes.
 
14 Juni, Toneel uitvoering geven in de H.B.S .te Semarang het was voor de Djempol jongens een succes.
15 tot 19 Juni. Wacht en besprekingen, Ik denkt dat er iets in de lucht zit. Het is mij maar te geheimzinnig allemaal.
 
20 Juni, Wacht. Ik wordt overgeplaatst naar het 2e Peloton.
21 Juni Wacht.
22 Juni Patrouille lopen.
23 Juni Rustdag,werd stilletjes nodig.
24 Juni,Patrouille, onze spionnen ontdekken veel vij¬andelijke activiteiten in de gedemilitariseerde zone   Spoorwegen worden opgebroken en stellingen gebouwd.
25 Juni, Naar hoofdarts voor bespreking graf Jeanne Stuart. Wij Bergenaren pleiten er voor dat ze wordt overgebracht naar het militairen erebegraafplaats. Hij ziet geen mogelijkheid daarvoor op het militairen kerkhof aan het Tiemaplein. Alles wordt gerapporteerd en vastgelegd, dat het toch onze wil is.
 
26 Juni 1947, Het wordt spannender,we mogen niet meer met verlof.
27 28 en 29 Juni, Geconsieerd, er hangt schijnbaar iets in de lucht, wat ik al langer dacht.
30 Juni, Controle op munitie en wapens, we krijgen twee dagen voorraad.        
 
1 Juli, Sportdag ondersteuningscie.   4e cie .... 0 5.  
2 Juli geen bijzonderheden wel actieve patrouilles.
3 Juli,Voetbal,4e Cie. tegen le Cie. uitslag 3 0.
4 Juli, Bioscoop in het kamp, film De slag om Arnhem. Bericht dat Paul is vertrokken als dienstplichtige naar Indië.
5 en 6 Juli, Geen bijzonderheden ,jongens lopen patrouille.Naar dokter, weer goedgekeurd voor alle diensten.
7 Juli, Bericht dat Paul vertrokken is met de Nieuw¬ Holland naar Indië. Nu met 3 broers in dienst.
8 Juli, Broer Anton bevordert tot sold. eerste klas.
9 Juli, Laatste dag als managermeester.
10 Juli, Weer bij de actieve troepen.
11 Juli, 4e cie 2 6 R.I. Kampioen voetbal van het bataljon.
12 Juli, Verlof naar Semarang,naar de Bioscoop .Hapyword.
13 Juli, Patrouille,Koendoepanie. Kadawon Seneks Poe ting en terug alles rustig langs de lijn.
14 Juli,15 Juli en 16 Juli,Sportdagen en wacht. Naar dr.van Haren. Hu Aspec..
17 Juli, In het kamp blijven!
18 Juli. De toestand is kritiek. Alle militairen geconsigneerd. Kapitein naar Semarang voor bespreking.
19 Juli, Invullen van de demobilisatiepapieren. Toestand blijft ernstig,We plaatsen boobytraps en mijnen. Met mijn sectie op wacht. Aan de auto’s wordt gesleuteld en gepoetst.
20 Juli, Patrouille uitwerken                                   
 
  

       Uit aantekeningen sobat Johan Cats

 

                                                                   terug naar verhalen /   terug naar index