Mijn verhaal 

Mijn verhaal over de binding die ik heb met 2-6 RI.
Ik ben Simons Boons, geboren op 7 December 1926 in Made –Drimmelen.
Na  de bevrijding van dit dorp , op 4 november 1944, ben ik toegetreden tot de Binnenlandse Strijdkrachten  aldaar en tot de capitulatie op 5 mei 1945 dienst gegaan op de post “de Koekoek”, gelegen tussen Drimmelen en Lage Zwaluwe. 
 
Na de bevrijding als OVW-er aangemeld voor Ned.Indië  en ingedeeld bij de 3e compagnie I-6 RI, van kapitein Veldman. Vanuit Vught via Sittard met 2-6 RI, vertrokken naar Engeland  en vanuit Engeland met de Nieuw Amsterdam naar Malakka en gelegen in Morib beach. Daar nog deel uitgemaakt van kaderklasje van de Luitenant Nortier maar in maart 1946 met de T-brigade geland in Semarang . Gelegerd in het NIS gebouw en later aan de Boeloebrug  over gegaan naar het Mortier Peloton van de luitenant Feyen en gelegerd op het  vliegveld.
 
In oktober 1946 als vrijwilliger vertrokken naar Hollandia, Nieuw Guinea en daar een commando-opleiding gevolgd . In maart 1947 via Bali naar Java en gelegerd in Bandoeng en begonnen aan de Para- opleiding. 
Met de 1e Paracompagnie deelgenomen aan de vier luchtlandingoperaties  Djocja ( `19 dec 1948)
Djmabi ( Sumatra op 28 dec.1948) Air-Molek ( Sumatra op 5 jan.1949 ) en Gading (10 maart 1949)
 
In maart 1950 met het Regiment Speciale Troepen teruggekeerd naar Nederland en gelegeerd in het kamp Prinschenbosch te Chaam. Beroepsopleiding gevolgd in 1951, als instructeur geplaatst bij het Korps Commandotroepen te Roosendaal en daar onafgebroken gediend tot mijn pensionering als kapitein in 1983.
 
Vanaf 1967 bestuurslid van Commandostichting en conservator van het Commandomuseum. Toen in 1998 de kazerne  werd gesloopt  en herbouwd werd het museum tijdelijk opgeslagen en na de oplevering van de nieuwe Engelbrecht van Nassau kazerne in 2003, begonnen met de inrichting van een geheel nieuw  museum, dat op 25 mei 2004 is geopend. 
 
Vanaf de oprichting van het Vetranenplatvorm in 1990 ben ik hierbij als lid van van het algemeen besstuur betrokken geweest tot 1998.Was tot 1 jan 2003 als voorzitter van de herdenkingscommissie  van Korpscommandotroepen  betrokken bij de organisatie  van alle commandoherdenkingen. Dit  alles hield in dat ik gemiddeld drie dagen per week bezig was met het veteranengebeuren en museum en mijn echtgenote vind het wel genoeg.  Het is mede daarom dat ik niet zo vaak op de reünie  van 2-6 RI verschijn en ook omdat mijn Indië  verlelden zich ook hjet langst bij de Speciale troepen  heeft afgespeeld , maar toch zal ik mijn begintijd  2-6RI nooit vergeten..
                                                                                                                                                                    Simons Boons.