Bezoeken aan sobats in 2017

Het stokje wordt overgedragen bij de jonge tijgers.  

 
  
 
Compagnies Sergeant Majoor Eric Peters(l) van de Charlie Tijgercompagnie 11 Infbat Air Assault GGJ te Schaarsbergen nodigde ons uit voor de functiewisseling en de daarbij behorende  ‘stokoverdracht’ van hem naar Sergeant Majoor Thijs van Mierlo(r) op 22 september jl. Wij en zij hebben elkaar geadopteerd vanwege het gebruik van het zelfde embleem. De Tijgerkop! Wij vonden het een hele eer dat wij voor deze gebeurtenis waren uitgenodigd en kennis konden maken met de nieuwe CSM. 
 

 
De nieuwe CSM kreeg van ons de traditionele en de felbegeerde tijgerboxershort. 
 

 

 

Roermond  herdenking en kranslegging

 
Roermond, 2 september 2017, waren wij ook weer aanwezig tijdens de grote herdenking bij het Nationaal Indiemonument 1945-1962.  Sobat Jo van den Heuvel heeft ook dit jaar weer de krans gelegd namens onze veteranen van Tijgerbrigade en de commissie. 
Deze dag  ontmoetten wij o.a. aalmoezenier Liduina v.d. Broek die ook dit jaar weer een zeer gevoelige toespraak hield en aansluitend het gebed mocht uitspreken. 
Ook de onlangs ontslag genomen luitenant- generaal Tom Middendorp ging nog even met Marianne in gesprek en samen met haar op de foto. De generaal herinnerde zich dat hij twee jaar terug ook met Marianne op de foto was gegaan tijdens het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding aan haar. Knap onthouden!  
 

 
3 foto's Joop Pragt 

 

 

Soep met ballen voor Peter Fonkert 

 
 
Dinsdag 29 augustus 2017 kwam sobat Peter Fonkert, 97 jaar, inlichtingendienst T-brigade, samen met zijn vrouw Cynthia en zijn dochter, ondanks de hoge temperatuur die dag, 32 graden, niet één maar twee kommen groentesoep bij Joop en Marianne thuis eten. Peter was over uit Amerika en wilde, ondanks zijn drukke reisschema,  perse weer bij ons op visite voor de soep! Koffie met zelfgebakken appeltaart en een likeurtje gingen er ook  goed in. 
foto's Joop Pragt 

Na het versterken van de inwendige mens werd de nodige informatie uitgewisseld. Joop sprak met Peter en Marianne nam de dames mee de tuin in. Peter: “Een reuze gezellig bezoek en volgend jaar kom ik weer soep eten bij jullie!” 

 

 

Een feestelijke heropening museum Limburgse Jagers.  

 
 
Op 11 juli 2017 waren we op uitnodiging van de commandant Regiment Limburgse Jagers, luitenant kolonel Ralf Goossens, bij de feestelijke heropening van de Historische Verzameling van het regiment. De historische officiële overdracht van een stukje Brabant van 235 vierkante meter, wat aan Limburg werd overgedragen. Maakten wij dat die dag ook mee. Het nieuwe credo werd meteen door de manschappen luid en duidelijk ten gehore gebracht. Voor elkaar, altijd! 
Onder de vele genodigden bevonden zich o.a. Jan Bemont, sobat de Bat, Jan Schrauwen en Nico Jansen. De gezamenlijke lunch werd vrolijk opgeluisterd door optredens van R.O.L.J. (Reünie Orkest Limburgse Jagers). 
 

foto Joop Pragt

 

 

 

Sobat Con van der Wiel overleden 

 
 
Constance van der Wiel, sold. 4e Cie 2-6RI
Echtgenoot, vader, opa en overgrootvader
*18 juni 1927  -   † 9 augustus 2017 
 
 
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.
 
De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 15 augustus in de aula van crematorium Heeze te Heeze. Wij, Joop en Marianne, waren in overleg met de familie, aanwezig met de Tijgerbanner, het 2-6RIbordje en  baret.
 

 

foto: Joop Pragt

Joop hield, net als bij eerdere crematies en begrafenissen, een toepspraak over het militaire deel van Con van der Wiel zijn leven. Hij sloot de toespraak af met een toepasselijk veteranengedicht. U leest meer over sobat van der Wiel in het blad Sepatoe Roesak van 2013 of op de website: https://www.sepatoeroesak.nl/bezoeken_aan_sobats2013
Na de plechtigheid gingen familie, vrienden, kennissen en genodigden naar de gemeentelijke begraafplaats te Eindhoven. Waar we Constant naar zijn laatste rustplaats hebben gebracht. 
Na afloop was er een koffietafel in het Hampshire Hotel in Eindhoven. Het was een drukbezocht afscheid. 
Een geliefd iemand is heen gegaan.
 
Corr.adres.Willem Alexanderpark 4, 5684 GN Best.
 
Op 18 juni jl belde Marianne nog met sobat v.d. Wiel. Aan het einde van het gesprek vroeg Con of zij de groeten wilde overbrengen aan de jongens van de 4e Cie en vooral aan Jo van den Heuvel. Bij deze alsnog die laatste groet!  

 

 

 

Twee bezoeken op één dag op 31 juli 2017

 
We zijn eerst  bij de nog  immer energieke sobat Ernst Toorens, van de  verbindingsdienst, 5-5RI en zijn vrouw Riet, in Scheveningen op de koffie geweest. Wij bezochten hen al eerder. Sobat Ernst kon tot zijn grote spijt niet meer aanwezig zijn op de reünie. Hij wachtte ons al op in de voortuin en voorzag ons snel van koffie. We maakte er weer een fijn bezoek van. 
 

Later op de dag waren we in Rijswijk  bij sobat Ton van der Wildt, 4-6RI. Het was fijn om zijn goedlachse vrouw Miep en dochter Corry weer te ontmoeten. Helaas is Ton van der Wildt ongeneeslijk ziek en verblijft ’s nachts in een hospis. Maar dankzij dochter Corry is het mogelijk om overdag thuis in Rijswijk te zijn. Menig keer schalde de zware baslach van de sympathieke Bokkenrijder door de kamer.

 

 

 

 

Op de koffie in Rotterdam bij stoter van Meurs. 

 

foto:Joop Pragt

 
“Hebt u mij niet gemist op de reünie?” vraagt sobat van Meurs(5RS) uit Rotterdam. “Jazeker wel, want uw naambadge bleef op het bord hangen 
bij de ingang van de kazerne.” “Ik lag in het ziekenhuis die dag.” 
“Wij hebben een heel lange wachtlijst. Maar komt het uit dat we op 8 juni even bij u langskomen? We moeten die dag toch in Rotterdam zijn.”  
U leest het antwoord  en verslag in een volgende Sepatoe Roesak.   
En omdat  we al een afspraak en een bezoek in Rotterdam hadden, maakten meteen even tijd voor een Rotterdams koffieuurtje bij veteraan Koos, 2-6RI,  en zijn vrouw Laurie de Ruijter. Ouwe jongens krentenbrood en veel herinneringen aan het oude, echte Rotterdam werden weer bij een bakkie 
troost opgehaald.

 

 

 

Verzetsheld Harry Hoogwerf overleden 
 
Arie ( Harry)  Hoogwerf, Verzetsheld,  1 RS
Vader,schoonvader, opa, opi, broer,  zwager en oom.
*4 september 1925  -  † 12 april 2017 

 

 

Drager van het Verzetsherdenkingskruis,
Drager van het Ereteken van Orde en Vrede,
Drager van het Insigne Gewonden.  

 

Verzetsheld Harry heeft in en na de tweede Wereldoorlog een grote rol gespeeld in het verzet. Hij was actief betrokken bij de 36e compagnie van de binnenlandse strijdkrachten, een verzetsgroep onder leiding van commandant Bergwerf uit Pernis. De groep bestond voornamelijk uit BS-ers uit Rhoon, Poortugaal, Zuidland, Vondelingenplaat en Heijplaat. Hoogwerf was een maatje van Rob Ammers, één van de mariniers die bij het uitbreken van de oorlog vijf dagen stand hielden bij de verdediging van de Maasbruggen in Rotterdam. Ammers sloot zich daarna aan bij de verzetsgroep van Harry die hem een schuiladres op Pernis verschafte. Meer over Harry leest u in het boek: Heijplaat in Oorlog en Vrede. Harry was ook tijdens de politionele actie in Nederlands Indië. Hij raakte daar gewond en werd terug naar Nederland gevaren waar hij verder werd verpleegd. Bron Joop van der Hor.  

Op woensdag 18 april 2017 werd de dienst van Woord en Gebed gehouden in de Hervormde Kerk in Pernis. Wij waren hierbij wel aanwezig, maar zonder banner en toespraak. Harry hield van soberheid. Na de dienst vond de begrafenis plaats op de gemeentelijke begraafplaats te Pernis.  
De kist met Harry’s lichaam werd op de schouders van de dragers naar zijn laatste rustplaat gebracht. 
Een emotioneel, maar ook een respectvol gebeuren. Een verzetsheld waardig.     

 

sobat Jan Coorens overleden 

 
 
Jan Machiel Coorens, sold., 1-3 R.I., 1-5 R.I. en 1-15 RI
Echtgenoot, vader en opa.
  *1 juni 1925  -  † 5 april 2017

 

 

Als hij’ s avonds verlangt naar de nacht;
Als hij moe is van het vragen om kracht;
Als zijn lichaam op is en zijn geest niet meer wil
Dan zie ik de wens in zijn ogen en even word ik stil.

        

foto Joop Pragt

  In overleg met de familie waren wij, Joop en Marianne, donderdag 13 april jl. aanwezig in de Petrus en Pauluskerk te Soest voor de afscheidsdienst. Hier hield Joop de toespraak over het militaire leven van sobat Jan Coorens en droeg aansluitend een toepasselijk veteranengedicht voor.
Na deze dienst verplaatsten familie,vrienden, kennissen en genodigden zich naar de gemeentelijke begraafplaats te Soest alwaar de begrafenis plaats vond. Na afloop was er in de Molenaarskamer te 
Soest gelegenheid om de familie te condoleren.
Corr.adres: Wiardi Beckmanstraat 309, 3762 GH Soest. 

 

 

 

 

Op de koffie bij Jan Jacobs, 2-7RI 
.

 

28 maart bezochten wij de Limburgse Jagers in Oirschot. Meteen leverden wij de nieuwsbrief met uitnodiging voor de reünie aan de overste Goossens af. Omdat we dan toch vlak bij Eindhoven waren, bezochten we ook gelijk Jan Jacobs, 2-7RI.
Zijn verhaal kunt u in één van de volgende boekjes lezen.
foto: Joop Pragt

 

 

Sobat Ir. H(Henk).J.A. van Lindert,  2-7 RI,  overleden 

 
 
Sobat Ir. H(Henk).J.A. van Lindert,  2-7 RI,
 OVW  Brengun Carrier  Cie
Onvergetelijke man, vader, grootvader, ‘dada’ – ‘pop’ en overgrootvader
*3 maart 1928 -  † 2 maart 2017
 
 

                                                                                                  foto: Bob Pragt
 
Henk van Lindert werd geboren in Celebes (Sulawesi') en volgde de lagere school in Bandoeng, Fort de Kock (Bukit Tinggi) en Magelang. Gymnasium. OVW-er 1945-1948. Na diensttijd terug naar landbouwuniversiteit in Nederland. Toen weer 6 jaar als rubberplanter in Sumatra.  Vervolgens 47 jaar als Chief Research Afronomist  in het Research and Specialist Department in Rhodesia, toen Zimbabwe.
 
Sobat Henk werd geregeld gedetacheerd aan Regiment Informatie Dienst vanwege zijn kennis van Hoog- en Laag Javaans en Bahasa Indonesia. Zijn carrier werd op de 1ste dag van de 1e politionele actie door een anti-tankbom opgeblazen.(zie ook het boek: Loslaten, dat gaat niet meer door Gerard van Pijkeren).
 
Op zijn (korte) ziek zijn reageerde sobat Henk als volgt: “Als ik op een landmijn rijden, een Japanse bajonet in m'n buik en mortiergranaat verwondingen zonder al te veel soesa redelijk koel kon reageren, kan ik dit zeer zeker doorstaan.” Helaas, het mocht niet zo zijn.
 
Met Doreen, de weduwe van Henk van Lindert, is een hecht email- en telefoonverkeer geweest en in overleg met haar is besloten dat wij niet in Havelte op de crematieplechtigheid aanwezig zouden zijn. De lange reis was nog te vermoeiend voor Joop. Wij bezochten haar alsnog op 30 maart 2017.
Corr.adres: Vorelaan 24, 7971 AV Havelte. 
                                                                                                                

 

Waar is stoottroeper Harry Hoogwerf? 
 
 
We gaan van de week nu eerst eens naar Harry hoor,” zegt Marianne op 24 februari  jl. tegen Joop. Zo gezegd, zo gedaan. Althans, dit keer niet. We arriveren in Pernis, bijna om de hoek van Hoogvliet,  bij het tehuis waar Harry woont. We zijn al eens meer zo even bij Harry aangewandeld. Het valt Marianne op dat er veel lege woningen zijn. Eenmaal bij de ingang gekomen staat er een grote vuilcontainer naast de deur. Een grote kamerplant steekt boven de rand uit. “Zeker iemand overleden en moet de kamer leeg” vermoedt Joop. Maar de toegangsdeur gaat niet open en het ziet er verdacht leeg uit bij de receptie. Net als we willen bellen komt er iemand aangelopen met een kar vol rommel. “Meneer we komen voor Harry.”“Tja het huis is leeg. Het wordt verbouwd. Alle bewoners zijn overgebracht naar Rotterdam Zuid.  Daar zal jullie Harry ook wel zijn.”  “Laten we dan maar meteen naar die zorginstelling gaan, ”oppert Joop.  “Vreemd dat Harry niets heeft laten weten van een verhuizing,” denkt Marianne. Eenmaal bij de zorginstelling waar de Pernisser-bewoners zijn ondergebracht vraagt Marianne de receptioniste:”Mevrouw, weet u waar Harry is. We zijn Harry kwijt.” Harry wordt opgezocht in het bestand. “Ja, meneer Hoogwerf woont inderdaad hier tijdelijk in huis. Maar hij is er niet. Hij ligt in het ziekenhuis. 
Hij komt waarschijnlijk morgen weer terug naar hier,”zegt de behulpzame dame. Daar staan we dan met ons goede gedrag. Harry kwijt, Harry gevonden en toch weer niet. We zouden door kunnen rijden naar het ziekenhuis maar besluiten om later de week Harry in zijn eigen woning op te zoeken. En dat hebben we gedaan.
 
                                                                                  foto's Joop Pragt
 
“Waar zat je Harry? We waren je alweer kwijt!” “Hé jongens zijn jullie dat. Fijn dat je me komt opzoeken”. We vertellen Harry over onze speurtocht naar hem. “Het gaat niet goed meer met me. Het is genoeg zo. Ze zijn alles 
in werking aan stellen voor mij dat ik binnen drie weken komt te overlijden. Het is goed zo.” We praten nog een poos met Harry. Verdrietig zijn we maar maken ook nog grapjes. Harry vraagt of wij de sobats zijn groeten willen overbrengen, ook de jongens van 1RS. Dat hebben we op de reünie gedaan en nu dus ook in dit boekje.
Met een verdrietig gevoel nemen we afscheid van Harry. 
Fijn dat we in je leven mochten zijn Harry!                                                                                                
 

 

 

Bij Bokkenrijder Joop van Eijden in Vught op de koffie 

 

13 februari 2017 gingen we in de kazerne in Vught bij Cor van Glabbeek nog de laatste puntjes op de i zetten voor de reünie in mei 2017. En als je dan toch in Vught bent, kan je niet om Vughtenaar Joop van Eijden, 4-6RI, heen. “Je komt maar eens langs op de koffie als je weer in Vught moet zijn.” Dat deden we! Ook het gesprek met Joop van Eijden zal in 2018 in ons  boekje komen te staan. Tot dan blijft alleen deze korte aankondiging op de site staan.
Op de terugweg van Vught naar huis haalden we bij familie van Veen in Rosmalen een flinke zak met DE-punten op.
foto: Joop Pragt

 

 

Vrijwilliger Arie van den Bos in 'eigen' zorgcentrum opgenomen. 
 
 
31 januari ’17 na Joop zijn laatste revalidatiemiddag reden we van Spijkenisse 
door naar Den Briel. Sobat Arie van den Bos, 2-6RI is opgenomen in de verzorging waar eerst zijn vrouw verbleef en hij zelf al jaren lang als vrijwilliger werkt. Hij was zeer verrast met ons spontane bezoek aan hem in de Plantage.  Marianne beloofde sobat Arie, net als voorgaande jaren, weer een foto op te 
sturen van de plaquette van 2-6RI en de krans die gelegd is tijdens de herdenking in Roermond. Als groet namens hem strijkt Marianne haar hand over de namen van de gesneuvelden.
foto: Joop Pragt 

 

 

Een nuttig gesprek met Gerard Hegge 
 

 
24 januari ’17 haalden we veteraan Gerard Hegge,4-2 RI  thuis op. We hadden een en ander met hem te bespreken en deden dat tijdens een chinees buffet in Capelle aan den IJssel. Door Gerard zijn zakelijk inzicht en tips werd het een zeer nuttig gesprek.  
 
foto Joop Pragt

 

 

Tijgers ophalen bij John Kamerling 
 

 
17 januari ’17 was het een thuiswedstrijd voor ons. In Hoogvliet gingen we bij John Kamerling, 411 bat.inf.,op de thee. Hij had voor ons weer een flink aantal geweldige prespapers met tijgerembleem gemaakt. Als oud collega van Joop en veteraan was er weer veel te vertellen. We maakten er meteen een gezellig bezoek van.  
 
foto: Joop Pragt

 

 

Koos  van der Kuy en Jantine Peelen bezocht
 
Maandag 9 januari ’17 bezochten we in Gouda Koos van der Kuy, 5-5RI. Ziekenhuisopname en ingrepen waren genoeg redenen om weer even bij hem te kijken hoe hij het thuis weer redde. Later op deze maandag bezochten we Jantine Peelen, weduwe van Chris Peelen 2-7RI in Almere. Zij schreef per brief dat ze zich “was wild geschrokken’ over het nieuws over Joop. Helemaal gerustgesteld zwaaide ze ons later die middag weer uit.
 
 foto:Joop Pragt

                             

 

Sobat Jan van Langh overleden 
 
Jan van Langh, sold 1e kl, 3e cie 2-6RI
20 juli 1923 – 3 januari 2017
Oosterhouter in hart en ziel, 93 jaar lang 
 
l                             
 
Ik heb mijn leven geleefd zoals ik wilde
Dat heb ik met volle teugen gedaan.
    Nu is de tijd gekomen om voor altijd te gaan.   
Jan.
                                                                         
Op woensdag 11 januari 2017 was de uitvaartdienst in Basiliek St.Jan, in Oosterhout. Wij, Joop en Marianne waren  deze dag hierbij aanwezig met het banner. Joop hield een toespraak over Jan van Langh zijn zeer korte militaire loopbaan. Een zeer ernstig militair verkeersongeval reeds voor vertrek naar Nederlands Indië maakte dat Jan niet met de jongens vertrok. Joop droeg aansluitend een passend veteranengedicht voor. Na deze dienst vertrokken alle familie, vrienden,  veteranen  en genodigden naar de begraafplaats Leijsenakkers in Oosterhout. 

 

foto Joop Pragt

Jan werd ten grave gedragen door zijn Oosterhoutse veteranenvrienden. Ook bij de groeve werden toespraken gehouden en heel bijzonder: bij het afscheid nemen bij de kist werd iedereen verzocht een handvol kleurige confetti op de kist in graf zou gooien. Zo had Jan dat geregeld. Na afloop was er ruim de tijd om in Jan zijn stamcafé Sluis te proosten op het leven van Jan.       

terug naar index