I N   M E M O R I A M

Sld G.H. Thijssen 

25-07-1923  -  † 12-10-1947

 

 
Tijdens een nachtpatrouille op 10 October j.l. viel Thijssen op het veld van eer bij het uitoefenen van zijn plicht als eerste verkenner. 
Hij bracht het hoogste offer,dat een soldaat voor het Vaderland kan geven. Naast een goed soldaat was hij tevens een goed kameraad, die met zijn zonnig humeur en opgewekt karakter steeds de moed ook bij anderen er in wist te houden. Wij allen en in het bijzonder zijn kameraden van de tweede compagnie zullen hem nooit vergeten. Soldaat Thijssen, rust  zacht, kameraad. 
                      
 luit.-Kol. J. van Welzenes    C.2-6 R.I.

 

 

 
Sld. O.V.W. G.H. Thijssen, 2 - 2 - 6 R.I. gesneuveld op 10 October 1947.
Hij was een eenvoudige, goedhartige jongen, een der  velen die hun leven gaven voor Recht en Veiligheid. Ook hij laat een leemte achter in ons midden.  Zijn ziel ruste in vrede. 

J. .v.A.                   De Tijger no. 78, Zaterdag 18 Oct. 1947

 

JEZUS †   MARIA†  JOSEPH†  LAMBERTUS
          

 

Voor pdf Staat van dienst e.d. van G.H. Thijssen, klik hier