I N  M E M O R I A M     

 Sold. P.Buijs 

3 - II - 6 R.I.

19-02-1921  -  04- 01- 1947

 
Op 4 Januari 1947 kwam bij een noodlottig ongeval soldaat P. Buijs in het voorterrein in Karanganjar om het leven. 
Wij verliezen in Buijs een goed soldaat en een prettig kameraad, die in den korten tijd, dat hij bij de 3e compagnie was ingedeeld, zich vele vrienden had weten te maken. Zijn behulpzaamheid moge voor velen  een voorbeeld zijn. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en twee kinderen in Enschede, die wij sterkte en berusting toewenschen in het nameloos leed, dat hen treft in het het verlies van man en vader
                              
Rust zacht kameraad
              commandant II - 6 R.I
                          De Tijger no 38 zaterdag 11 Januari 1947  
Ü Bid voor de Ziel van Zaliger
Mattheus C.F.M. Buijs
echtgenoot vandriana
Bernaards
geboren te Nieuw-Vosmeer 19 febr.1921. 
In dienst van het Vaderland
gaf hij zijn ziel aan God terug te
Semarang 4 Januari 1947
Den Vaderlandt ghetrouwe
blijf ick tot in den doot
So het den wil des Heeren
Op dien tijd had gheweest,
Had ick gheern willen keeren 
Van U dit swaer tempeest 
Maer de Heer van hier boven, 
Die alle dinck regeert,
Die men altijd moet loven, 
En heeftet niet begheert
(Wilhelmus) 
St.Sebastiaan, die dezen strijden  
hebt geleid naar God en 't Hemels
Vaderland, geleid ons Vaderland 
en ons IndiŽn naar een betere en
christelijke toekomst.
Heer, geef hem de eeuwige rust.

 

5 januari
Vannacht was alles rustig. Om 6 uur van wacht gekomen. Na gegeten te hebben naar bed gegaan. Gerust tot 12 uur. Om 1 uur weer op wacht tot 2 uur. Daarna klaargemaakt voor de begrafenis van een onzer jongens, die gisterenavond gesneuveld is. Om 3 uur naar de stad. In de stad aangekomen, overgestapt in gepoetste wagens, waarna naar het ziekenhuis om de gesneuvelde op te halen.
Van het ziekenhuis naar het militaire kerkhof. Onder de aanwezigen was de Cdt. van de T. Brigade en verschillende andere hoge officieren. Nadat het lijk ter aarde was besteld en door het vuurpeloton saluutschoten waren gegeven werden door den Aalmoezenier en C.C.  nog enkele woorden gesproken.
                                                                                                                                uit dagboek vanL.M.  Kwaspen

 

 terug naar zij keerden