In Memoriam

Sgt. H.F. Hiddes

5-11-1919  -   4-8-1946

 

 

 

  

Ter Godvruchtige herinnering aan 
       Hendrikus Franciscus Hiddes 
Geboren 5 November 1919 te Amsterdam;
op 26-jarige leeftijd gevallen in de strijd voor
het Vaderland, 4 Augustus 1946 te Semarang
     ---------------------
Hij werd uit het leven weggerukt; wel plotseling,
doch zeker niet onvoorbereid; daarvoor was zijn
levensinzicht te ernstig, zijn overtuiging te eerlijk
en zijn karakter te gaaf.
 
Dierbare Ouders, Broer, Zusters, Verloofde,
Familie en Vrienden, hoe innig hebben wij ge-
hoopt, dat onze scheiding slechts tijdelijk zou
zijn; ik had in mijn enthousiasme immers nog
zoveel van het leven verwacht; doch de Heer
van Leven en Dood heeft anders gewild.
Wie zal vragen waarom hij dit deed ? 
Trachten wij in gelovig vertrouwen onze wil te
onderwerpen aan Zijn Goddelijke Wil. 
Onze wederzijdse liefde en achting was te
groot, om mij te kunnen vergeten; doch wil mij
vooral in Uw hartelijke gebeden gedenken
Opdat ik in vrede moge rusten 
            Mijn Jezus, Barmhartigheid
   Hij ruste in vrede