I N   M E M O R I A M    

Sld. D.Kats  

30-8-1922  -    21- 6-1946

 

 

 

 

21 Juni, Dirk Kats sold van onze cie. aan zijn verwondingen van de aktie 18 Juni oveleden.

21 en 22 Juni, Begrafenis van Dirk Kats. Hij was 23 jaar (1922). Dirk was bij een gezamenlijke actie van onze cie. en werd zwaar gewond terwijl wij onder hevig vuur liggen.  Door de veldradio werd er gemeld dat Kats zwaar gewond was. Ook ik en mijn broer Anton waren bij de actie betrokken. Wij waren niet bij elkaar toen het bericht doorkwam. Wij dachten beide het zelfde bleek later,  n.l. 'Hij  is het.” Wij konden Dirk niet want hij was van een andere cie overgekomen. De verdere actie zat mij als lood in de benen. Het was daarom een grote blijdschap, voor ons beide toen wij bij het einde van de actie elkaar ont­moetten  bij de cantine‑wagen in het achterland. Antons eerste reactie was:  ”ik dacht dat jij dood was". Ik heb alleen maar idem dito gezegd. Bij nadere informatie hoorde wij dat het Kats met een K was. Volgens maten stierf hij met de foto van zijn meisje in zijn hand.  Die had hij altijd bij zich zo wordt verteld. Dirk Kats woonde in Willemstad. Geboren 30‑8‑1922.

uit dagboek Johan Cats 

 

aanvulling op dit bericht van George Valckx: Dirk Kats woonde in Chaam (Dassemus B-12) en niet in Willemstad zoals vermeld!