in memoriam

Sld. P.P.H.SMeets

1-2-6RI

11-03-1925    -  5 - 11- 1946 

 
Hij sneuvelde voor Koningin en Vaderland op 5 november 1946. Terugkomend van een geslaagde patrouille, 
trof hem dit ongeluk. Hij was een goed verkenner, een dapper soldaat en een trouw vriend voor zijn kameraden. 
Wij zullen hem missen en zijn heengaan is voor ons een zwaar  verlies.
God geve hem de eeuwige rust.
                                                                                     De Tijger no 28 zaterdag  9 november 1946         
                                            
                                                                                                                            
IN   UW   ALLER   GEBED wordt aanbevolen de ziel van zaliger Petrus Paulus Hendrikus Smeets. soldaat II-6R.I. geboren te St.Oedilienberg 11 maart 1925 en gesneuveld voor het vaderland op 5 november 1946 te Semarang N.O.I.
Hij was een van de eersten van onze parochie die naar dit vreemde,  verre  land vertrok om te strijden voor de bevrijding van de onderdrukte
volkeren van IndiŽ.
Voor het Vaderland, voor het arm, geknechte volk van IndiŽ gaf Piet zijn leven. God vroeg hem dit offer, hij viel als een dapper en plichtgetrouw soldaat bij het vervullen van zijn plicht voor het Vaderland en hij gaf zijn schone ziel aan de Heer terug. Gij allen, ouders, broers, zusters, vrienden en dorpsgenoten weent niet om mijn vertrek  alsof  het een ongeluk voor mij was, want eens zullen wij elkaar weerzien om opnieuw verenigd te zijn. Mijn heengaan betekent voor mij een overgang naar een beter leven. Vergeet mij niet in Uw gebeden en troost. U met de gedachte dat ik viel als offer van mijn plicht.... een goede zaak waardig. Vaarwel en tot weerziens in de hemel
H. Odilia, bid voor ons Onze Vader  -  Wees Gegroet.