I N  M E M O R I A M

Sld. Th.v.d. Pol
 
21-6-1925  -  13-7-1946

     

 

 

 

fragment uit dagboek van Jac de Renet 3e cie-2-6RI

 

 
"Voor ons gaat het leven verder en vandaag 13 juli hebben we onze eerste actie in compagniesverband achter de rug.
De opdracht was het zuiveren van de ( voor mij beruchte) kampong Klampisan. 
De actie  verliep niet zoals wij gewild hadden. Reeds noordwestelijk van Klampisan kwamen we onder vuur te liggen doch konden door een droge sloot oprukken. Terwijl wij voorwaarts gingen, hoorden we mortierinslagen en kregen ook vanaf een heuvel, mitrailleurvuur.
Onze mortier bracht de vijandelijke mitrailleur echter tot zwijgen, waarna het 3e peloton zich bij ons kon voegen en wij gezamenlijk de kampong zuiverden. 
Mijn mijn peloton in rugdekking gingen we daarna de afgesproken weg terug. Ondertussen bestookte onze artillerie een der heuveltoppen van Klampisan omdat daar de vijand was waargenomen en een mortier in stelling trachtte te brengen. Blijkbaar met succes want de mortier kwam niet in actie en ik dacht dat we ook deze keer zonder slachtoffers onzerzijds, Klampisan achter ons konden laten. 
Het tegendeel bleek echter waar. We hadden zelfs een dode en wel soldaat van Pol, die door een mortiergranaat was getroffen en onmiddellijk gedood. 
Dat was de derde dode in één week."  

Uit herinneringsboek Zo maar wat herinneringen door A. Verhulst. 

 

 

,
"Vandaag is het weer een rouwdag voor 6 RI en bijzonder voor onze compagnie. Bij de actie die de gehele compagnie deed naar kamping, waar we moet ons peloton den 20 juni terug hadden moeten trekken. De plannen werden volbracht. Nu ligt de kamping in as. Echter waren er verliezen onzer zijnds n.l. door een granaat een dode, soldaat van Pol en twee geonden, sold. Hendriks en sld. Veldhuijzen, alle twee van het tweede peloton. Vanmiddag om half vijf wordt hij met militaire eer begraven."

uit dagboek 3-2-6 veteraan, dienstmakker van Theo. 

 

 

 

foto's Jac de Renet