I N  M E M O R I A M

Sld. J. v. Genderen      

6-6-1927   -  † 19-10-'46

 

 

   
19 Oct.,WachtCdt.Soldaat Jan van Genderen van onze compagnie overleden in het Elisabeth‑ziekenhuis aan malaria­tropica. Werd dezelfde dag nog begraven. Hij was soldaat van het 1 ste peleton 4e compagnie. Jan van Genderen was de eerste die is overleden tengevolge van een tropische ziekte. Jan was een grote knaap met een wat blozend gezicht. Bij gesprekken liet hij zich leiden tot de grote lijnen.  Hij was met ieder bevriend. Hij was in het veld voorzichtig, maar trok zich niet terug. Hij was een goed soldaat.

 uit dagboek Johan Cats.