IN  M E M O R I A M

sold. A. .F. van Weert

10-06-1926 -   27-01-1946

 

 
   
      
Bid voor de Ziel van Zaliger
Adrianus Franciscus v. Weert
 
Geboren  te   Gemonde  10  juni  1926  en  in dienst van het vaderland om het leven gebracht den 
27  Januari  1946 
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en begraven  op  het  R. K.kerkhof  te  Klang  (  Malakka )
Lid van de H.Familie
 
Dit  jonge leven  bloeide  mooi open!  Toen het nog  in  de  knop  stond  was  veel  verborgen en  de  mooie  eigenschappen  die  opgesloten waren  ontloken  ten  volle  toen  hij  ver  van het  ouderlijk  huis  zoo  duidelijk   begreep, wat  hij  in jeugdig  enthousiasme verlaten had.  Graag  dacht  hij  terug  aan  zijn  vader en moeder,  die  hij  lief had en  dankbaar was aan  zijn broers  en  zusjes  wiens  liefde en genegenheid hij  waardeerde,  aan  zijn  vaderland  dat  hij diende,  maar  bovenal  aan God  op  wien  hij vertrouwde  en  dit  zoo  dikwijls  in  zijn  talrijke brieven  tot  uiting bracht.  Zoo vurig had  hij  gehoopt  eenmaal  in  zijn  familiekring weder  te  keren  en schreef  steeds:  Houd moed.  Dit  alles  maakt  het  offer  van  zijn jong leven,  dat  plotseling  ver van huis  gevraagd werd,  voor  zijn  dierbaren  zwaar,  maar  in  de kracht  van  het  geloof  en  Gods   vertrouwen wordt  het  met  volle  overgave  aan   Gods H. Wil  gebracht.
Wij  bidden  voor  hem en  wij  zullen  zijn  superieuren  en  kameraden  van  4-2-6  RI  die  zijn stoffelijk  overschot  zoo  plechtig  naar  zijn laatste  rustplaats  brachten  en  daar  een  kruis oprichten  met  inscriptie,  altijd  dankbaar blijven.  
Mijn  Jezus  barmhartigheid ( 300 dagen aflaat)
   
  

terug naar zij keerden