IN MEMORIAM

Sgt.Maj. M.M. van Wely
11-11-1915  -  † 15-11-1946
 
 
Sgt. D.W. Merling    
 27-07-1916 -  † 15-11-1946

van Wely

 

Merling

   
Sergeant -Majoor M.M. van Wely 0-II-6 R.I. en Sergeant  D.W. Merling ( K.N.I.L) gedetacheerd bij 2-II-6 R.I.
Bij het uitoefenen van hun plicht verloor ons bataljon op 15 November 1946 in één dag deze beide flinke kerels en werden  twee jonge huishoudens in diepe rouw gedompeld.  In den ondergrondschen strijd in het vaderland  tegen den na-zibezetter toonde van Wely zich een verwoed strijder en moedig line-crosser. En toen een oproep werd gedaan, om het Japansche nazi-dom  te  bestrijden,  behoorde  van  Wely  bij  de  eerstendie zich aanmelden voor de strijd in Indië.
Zijn onverschrokkenheid en beleidvol optreden waren aanleiding, dat hij met het commando over de mobiele patrouille werd belast. Deze zware taak werd door hem ten volle vergevuld Zijn vriend en zwager Merling, die als tolk reeds maandenlang  bij  de 2e Cie van  II-6 R.I.  was gedetacheerd,  had zich  hier geheel ingeburgerd en zich doen kennen als een prettig kameraad, moedig, ijverig en trouw. Thans zijn zij door den dood vereend. Dat hun jonge, vrouwen  de  noodige  kracht  en steun  mogen  vinden  om  dit verlies en immens leed te dragen. Zij beiden laten bij II-6 R.I. een groote leegte achter en wij zullen allen onze gevallen kameraden niet licht vergeten. Rust zacht, kameraad van Wely, Rust zacht, kameraad Merling.  
J.v.W.            B.C. II-6 R.I             
                                                                              Uit: De Tijger No 30  d.d. 23 november 1946