Oproepen en gezocht!
 
   
Boek OVW-Bataljon Limburg, 2-13RI gezocht.
 
Ik, zoon van een reeds lang (1975) overleden Indiëganger, ben zeer geïnteresseerd in zijn militaire loopbaan en belevenissen in Indië.
 
Mijn vader, Marinus (Rinus) van der Meer uit Grave, diende in 1947 bij 2-13RI (Limburgse Jagers) en na repatriëring van dit bataljon tot eind 1948 bij 5-13RI. Daarom ben ik op zoek naar een compleet en in goede staat verkerend Bataljonsgedenkboek:
 
OVW – Bataljon Limburg, 2-13 RI
Auteur: T. Jorna en uitgegeven in Roermond 1994.
 
Wie kan mij helpen om dit boek tegen een redelijke vergoeding te verkrijgen?  
Inlichtingen en opgave gaarne richten aan:
 
M.M. (Tiny) van der Meer
St. Henricusweg-25
5361 EE Grave.
Mobiel: 06-36450497.
Mail: tiny.vandermeer@gmail.com

   
Wie heeft er informatie over of is samen in dienst geweest met Herman Gerardus Mogge, roepnaam Henk. Graag komen we met een ieder die hier informatie over heeft in contact. Als oorlogsvrijwilliger heeft Henk Mogge gediend van ongeveer 1945 tot en met 1949. Hij was toen 21 jaar oud (geboortejaar 1927). Opvallende zaken van zijn diensttijd aldaar zijn de volgende. Ten eerste heeft Henk Mogge, ergens in deze periode, een aantal maanden lang in het ziekenhuis gelegen in Semarang. Ten tweede was hij bovengemiddeld sportief en heeft nagenoeg tot aan topsportniveau gezwommen. Deze activiteit zou hij destijds aldaar ook voortgezet hebben in de vorm van training. Tot slot, niet in Nederland maar in Engeland zou hij eerst een jaar lang een militaire opleiding hebben gevolgd. Henk Mogge is dus, naar het verhaal, vanuit Nederland niet direct via Engeland doorgevaren naar Indonesië" 
2-9 RI- 2-6RI en 1-15RI 
contact via secreatariaat Marianne Pragt :o.a. via email: marianne.lankhuizen@gmail.com

   
Beste Indië-veteranen,
 
Mijn naam is Maurits Huijbrechtse, ik ben achttien jaar en woonachtig in Almere.
De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Indië en Korea zijn mijn passie.  Om een beeld te scheppen over hoe het was in Indië tussen 1945 en 1950. Vraag ik u uw verhaal met mij te delen. Dit kan via de post of email.  (Indien nodig wil ik  graag helpen met het optekenen van uw herinneringen) Alle verhalen zijn welkom; ik fungeer graag als doorgeefluik tussen u  en de nog komende generaties.
 
Met respect en bewondering, 
Maurits Huijbrechtse
Mijn adresgegevens: Jerseystraat 1, 1339TP Almere
email: maurits97@gmail.com
 

   
Informatie gevraagd over een  bijzonder loofwaardig initiatief.
 
Soldaat 1ste klasse Hendrik (Drik) van Riel (Chaamdijk A-269 uit Chaam
was met de korporaals C. Wesdorp en E. Rutten mede-initiatiefnemer tot het bouwen van een passantenhuis van het Rode Kruis in Ngalian  ten zuidwesten van Semarang.  Met de bouw was er plaats gekomen voor 40 patiënten die van medische verzorging konden worden voorzien.  Het initiatief hiertoe was uitgegaan van een aantal jongens die, onder de indruk van de nood van de inheemse bevolking, in hun vrije tijd en met gebruikmaking van oude materialen dit huis hebben gebouwd.
Drik was een eenvoudige boerenjongen die zonder bijzondere vakkennis de technische leiding had en door zijn vindingrijkheid en volharding dit opmerkelijk resultaat wist te bereiken. “Och”, zei Hendrik bij de opening, “ik ben een eenvoudige jongen uit een landbouwersgezin. Ik heb altijd van timmeren gehouden. Als ik in Holland terug ben, wil ik er zo graag mee door gaan”.
 
Wie o wie weet ook nog meer over de bouw van dit opvanghuis?
Uw reactie graag naar: G.J. Valckx, Brouwerij 36 4861 SN  Chaam
of 0161-491927. Mailen kan ook:  gjvalckx@kpnmail.nl

 

           

           ;           

           

                         

 

 

        

          

   
Om  het ‘Tijgerkrantenarchief’ compleet te krijgen ben ik op zoek naar enkele krantjes. Is er een van de sobats  die voor mij nog de   volgende nummers heeft: 1, 2, 3, 14, 104 105, 106? 
Krantjes na het 106e krantje zijn ook bijzonder welkom. Natuurlijk worden de eventuele  gemaakte verzendkosten vergoed.
Marianne Pragt-Lankhuizen.
marianne.lankhuizen@gmail.com

 

   
Informatie gevraagd over Gerrit v.d. Streek dpl.    
 Soldaat van het 3-5e Regiment Stoottroepen van de  
 Tijgerbrigade. Informatie kunt u doorsturen aan  
 gvdstreek@hotmail.com of  
 annekevandestreek@hetnet.nl
 Theresiahof 36,
 1216 MK Hilversum
 Tel: 06 47203351

 

   
J.D. Nieuwkoop ( Joop). Legernr. 26.11.29.11
AAT 2 div.  Op zijn grootverlofpas staat onderdeel:
1-107-AAT. Joop vertrok op 11-06-1947 met de SS Zuiderkruis. Gelegerd op de plaatsen: Semarang, Salatiga, Soerabaja. Kerstfeest VTD school Tjamaki.
Bandung, Soerabaja, Mei Malang. Op 15 januari sneuvelt zijn jongere broer, Cor van Nieuwkerk.
De kinderen van Joop zouden het erg fijn vinden om nog iets te vernemen uit de tijd dat hun vader nog een jonge man was. 
Contact: fam. Smeele-van Nieuwkoop,
Leliestraat 128, 671 KP Naaldwijk, tel: 0174-629900

 

   
Datum: 25 oktober 2015  Van: Lucas Venner  
Ik ben benieuwd naar het verleden van mijn grootvader in Indonesië. De informatie die ik tot nu toe heb kunnen vergaren over hem is:
Alfons Hendrik Venner,  soldaat 1e klasse OVW. Geboren 21 november 1920 te Horst (Lb) en later woonachtig in Horn (Lb)
Gediend bij 2-6 RI van 14 oktober 1945 tot 19 mei 1948 (volgens de oorkonde bij het Kruis voor Orde en Vrede) 
Graag zou ik meer informatie over hem krijgen. Misschien zijn er nog collega's in leven die met hem hebben gediend en hun verhaal over hem willen vertellen. Ik ben bereikbaar via e-mail.
e-mail: lucasvenner@hotmail.com

 

   
Hierbij doe ik een oproep of er nog iemand is die mijn vader 
soldaat Jan van Mierlo heeft gekend.
Hij was van 20 nov 1945 tot24 apr1948  in Ned Indie in Semarang  en Bandoeng . Hij was gedetacheerd bij de school opleiding bestuurders,monteurs en instructeurs te Semarang voor cursus carrierbestuurder.
Mijn vader is vertrokken met de Nieuw Amsterdam 20 nov 1945en terug gekomen 
uit  Ned met de  Johan van Oldenbarnevelt 19 mei 1948.
Zijn legernummer is 24.08.18000.
Alvast hartelijk dank en groeten Joke Feijen van Mierlo.Vlasleeuwenbek 56 1441TH Purmerend

of  mailen : marianne.lankhuizen@gmail.com 

 
Wij doen  een oproep aan de sobats van 2-6-RI. 
Wie kan ons aan informatie helpen over 
soldaat Theo van Pol.
O.a. foto's en zijn verblijf in N.O.I.  Zijn er nog sobats die Theo van Pol hebben gekend ?. Hij is ontslapen op 13 Juli 1946 te Semarang . 
Wij zijn nog familie van sobat v.d. Pol  
U kunt contact opnemen met 
Sjaak Niessen, 
Lid van Heemkundevereniging Oos Naer (werkgroep N.O.I   
Kappert 4,
6086 PA Neer.
email: niessenneer@home.nl

 

   

Karin van Hoek. - van Eenbergen is op zoek naar  personen  die haar vader hebben gekend. 

 

Theodorus Franciscus Maria van Eenbergen ( 2-6RI ) 

 

Gemert N.B.,  Haag A83

Geboren 15-08-1920

Overleden op 08-02-1980 te Gemert

Registratienummer 20.08.15.000

Karin van Hoek – van Eenbergen

Molenstraat 13

5421 KD  GEMERT

Tel: 0492 – 366051

e-mail: karinvhoek@kpnmail.nl

 

 

   
Mijn naam is Henk Bäcker de zoon van Leonardus Aloysius Bäcker de achternaam kan ook genoteerd staan als Backer daar de ä vaak problemen geeft op computers.
Ik ben er sinds kort via het Commando Dienstencentra van het Ministerie van Defensie achter gekomen dat mijn vader zich op 10 april 1945 heeft aangemeld als Ovwer en op 22 september 1945 is overgeplaatst bij II-6e Regiment Infanterie en uiteindelijk met de m.s. “Nieuw Amsterdam” vanuit Southampton met bestemming Indonesië is vertrokken.
Dat mijn vader in Indië geweest was wist ik natuurlijk wel want tenslotte leerde ik hem kennen toen hij terugkwam in 1948 ik was toen 3jaar.
Helaas werd er in het bijzijn van mijn moeder over die tijd niet gesproken maar ook naar mij toe als enige zoon werd er door mijn vader eigenlijk weinig verteld. 
 
Nu ik deze stap eenmaal genomen heb om wat meer over mijn vader te weten te komen aangaande die periode is mijn vraag natuurlijk of u mij van informatie omtrent mijn vader kan voorzien. Als extra info voor Julie heb ik natuurlijk nog zijn geboorte datum 15 februari 1916 te Bergen Op Zoom.
Verder heb ik nog een registratie nr: 16.02.15.001. Zelf heb ik al intens gezocht op uw site die overigens zeer overzichtelijk vind gezocht maar helaas nog niets kunnen vinden hopelijk heeft u meer mogelijkheden dan ik om mij verder op weg te helpen. Bij voorbaat dank Henk Bäcker
 
u kunt contact opnemen via email: hambacker@upcmail.nl

   
Frank van Buren,  
de zoon van Frank van Buren 2-6RI, wil graag in contact komen met sobats die zijn vader hebben gekend.
 
Frank van Buren, mobiel 06-52376777 , telefoon 043-3285110 of 040-2350240
 of via de email:F.VanBuren@delfin.eu
foto:Singapore, begin 1946.
Wil  Packbier (hoensbroek), 
Sjef Mengelers(oirsbeek), 
 Frank van Buren  (treebeek)
en Lei Bus (treebeek).

 

 

 
 
Mijn vader Theo Zilvertand was bij de tijgerbrigade. 

2-6.r.i regiment gelegerd bij het vliegveld van semarang. 

Vader heeft nooit iets verteld over die tijd.
wie kende mijn vader,hij kan mij niets meer vertellen daar hij in 2001 is overleden.
foto`s heb ik genoeg ,maar wie er op staan weet ik niet.
wie kan me iets vertellen wat er met hem is gebeurd in indie,
alvast bedankt thea peters zilvertand 

reacties naar  thea.peters@hotmail.com
of marianne.lankhuizen@gmail.com  

   
Ik kreeg via het gastenboek van de website en email een  bericht binnen van  Eric Buzeijn.
soldaat  R.P . Buzeijn was geboren te IJzendijke  op 18 februari 1926.  
Hij woonde aan de BrieverswegM4a,in Ede.    
Buzeijn is overleden op 9 december  1991 te Brugge. Belgie.
Wie oh wie kan de zoon van sobat Buzeijn meer vertellen over zijn vader. Alle informatie is weer welkom. Adresgegevens van de zoon Eric zijn:    
Eric E.L   Buzeijn . – Hillestraat 4 te B – 9991 Adegem.Tel : 09/385.58.13   of  0495/77.10.00 
Natuurlijk kan er ook gemaild worden en dat kan naar het volgende adressen :   
sales@dierick.be    of  miranda.de.vlieger@telenet.be 
 
       
 
 
De zoon van Henk Spaan 2-6RI. ,Jos Spaan , geboren 14 december 1945, 
wil graag contact hebben met 2-6RI-ers.  
Henk was in Ned. Indie  waarschijnlijk aangemeld bij de parachutistenopleiding . 
Zijn adres is Nicolaasstraat 21, 5654 GM Eindhoven. telefoon  040- 2528274 
Emailen kan ook.  U kunt hem bereiken op het volgende adres:     j.spaan@chello.nl
 
 
Op site kwam ik de naam kapitein Jos van Duren tegen. Ik ben bezig met onderzoek naar verzet in Roosendaal. Wie kan mij iets meer over van Duren vertellen. Was hij in het verzet in Breda en omstreken???
Verzetsnaam Jos Gerlach.
vr.gr.John Braat
reacties via  jbraat@zonnet.nl   of marianne.lankhuizen@gmail.com  
 
 
Hallo,
Mijn vader (overleden in 1993)heeft  bij 6e regiment infanterie 2e bataljon stafcompagnie  Was werkzaam als administrateur motortransport 2-6 R.I   Graag wil ik  vragen wie hem gekend heeft. 
Volledige naam van mijn vader   is   Pieter  (Piet) van der Welle ,  26-05-1921 , Adres; Steenbergen    
Vriendelijke groet,
Jaap van der welle , Hoogewei 46,  4464AL GOES  

 

 

Wie kan Frank Cevat helpen?   
Hallo ik ben ook al heel lang op zoek naar gegevens over mijn vader. Omdat hij in indie heeft gediend heb ik hem alleen maar als stil en nors gekend, geen echte vader dus. 
Zijn naam is Klaas Frederik Cevat en ik weet alleen dat hij bij 2-6 ri als chauffeur is begonnen en als ziekenbroeder is geeindigd en de plaats Semarang heb ik wel eens horen vallen. Ik hoop dat iemand mij enige informatie kan geven over hem, en over wat daar precies gebeurd is. bij voorbaat dank voor u reactie.
frank.w.cevat,  de akker23, 5251AB vlijmen, 
email:   m.cevat@hetnet.nl

   
Wie helpt Anka Jansen van der Kort verder  aan informatie over haar vader:
Sebastiaan C.M. van der Kort   uit Bergen op Zoom, hospik 2-6 R.I.  O.V.W.  1e compagnie. 
Heeft u Sebastiaan, alias Bas, Sjaan gekend, en wilt u de familie meer vertellen, 
dan kunt u contact opnemen met mij door te mailen naar
marianne.lankhuizen@gmail.com 
of neem contact op met familie van der Kort, Merulastraat 20, 5652 SK Eindhoven tel: 06-30304501.
Mailen kan ook. Email: ronenanka@tele2.nl

   
 
Wie heeft Govardus van Poppelen gekend? 
Bijnamen Goort, Goof de Pop, Geboren 21-8-'21 te Dinteloord. OVW tot 1948, filmoperator '49-'50. 
Twee maal KNIL, Kst en staf van generaal Spoor.
Was ingedeeld 1-6RI en overgeplaatst naar 2-6 R.I. 
Ook hier wordt hard door de familie naar meer informatie gezocht .( zie ook wie is wie)
marianne.lankhuizen@gmail.com  of fam.G.van poppelen jr   g.v.poppelen@home.nl
Verder is deze familie zoek naar ene Jaap de Jong of Jonge uit Rotterdam 
en Toon van Limburg uit Epe.

   
 
Wie kan Hans Hendrickx meer vertellen over zijn vader Machiel Hendrickx?.  
Roepnaam Chiel.  Geboren 3 juni 1924 te Bergen op Zoom. 
Hans is benieuwd wie zijn vader heeft gekend en hem meer wil vertellen over zijn vader's tijd in Indië. Helaas heeft zijn vader hem nooit iets verteld. 
reacties kunt u sturen naar: marianne.lankhuizen@gmail.com    

 

   
Wie vertelt  David Mooren meer  over zijn vader John (Leo) Mooren?.
Geboren  in Sittard  1926.  Vader werkte bij spoorwegen in Sittard. 
Verhuisde naar Healen. 
Werd ingedeeld bij de Stoottroepen en trok met de bevrijders mee van Limburg, naar Frans België en Noord-Holland..  John werd ingedeeld bij 1-2-6 RI  en was gelegerd in Semarang, Ambarawa en Salatiga.
reacties kunt u sturen naar marianne.lankhuizen@gmail.com   
of indien u in staat bent om in het engels te mailen met David Mooren forestry@nbnet.nb.ca

 
 
Wie vertelt Anita Huisman Peeters  wie de overste was die haar,  bij het vertrek van 2-6RI uit Sittard,   over het dranghek  heeft getild en op het dak van de auto heeft gezet? 
Anita was het meisje in mini-solatenuniform en zat dus op  de auto voor de troep  uit. Wie meer kan vertellen, kan met Anita mailen: G.L.Huisman-Peeters@tiscali.nl    of schrijven naar : 
Anita Huisman-Peeters, Trichterweg 197, 6446 AS Brunssum.
 
 
Wie heeft Cornelis Engels gekend? 
Hij werd geboren te Biervliet op  9 februari 1913. Kwam op16 augustus 1945 bij 2-1-6RI . 
Werd op13 oktober 1945 overgeplaatst naar 1-6 RI en in 1946 met 2-10 RI, de X brigade, naar Nederlands Indië  Oost Java gegaan. 
Werd daar tijdelijk korporaal en assistent waarnemend Wedono. Raakte  dec. '48 gewond en keert terug naar Nederland. 
Trouwde op 28 september 1946 met de handschoen.  
Zijn zoon, Frans Engels zou graag mee willen weten over zijn vader.  
U kunt mailen met Frans Engels :  marionengels@hetnet.nl
 
 
Wie helpt Tom Andersen  aan het boekje: 
Ministerie van Oorlog.   Voorschrift voor  de  uitoefening van Politiek Politionele taak van het Leger. Den Haag, 1948. 132 p. 2e.ietwat aangepaste (in verband met de nieuwe omstandigheden) met spoed gemaakte herdruk van de oorspronkelijke uitgave van het KNIL?
Een copie of afdruk van het boekje zou ook al geweldig zijn.  Tom heeft   dit  boekje nodig voor zijn website over de geschiedenis van de gehele tijgerbrigade en is bezig met het schrijven van een boek daarover.
reacties naar : tomandersen@tdcadsl.dk of  natuurlijk aan mij marianne.lankhuizen@gmail.com 
 
 
Wie  helpt???
Niek Wolbeek verzamelt boordgeld.
Het "Boordgeld" werd gebruikt aan boord van Troepentransportschepen die o.a. voeren van Nederland naar Ned.Indië en v.v. in de periode 1945 tot ca 1954. De biljetjes werden "uitgegeven/gebruikt" door Kon.Rotterdamsche Lloyd, Scheepvaart Mij. Nederland, Holland-Amerika Lijn en Min. van Oorlog. Hij probeer deze biljetjes te verzamelen. Welke Ned.Indië-Veteraan heeft een dergelijk biljetje in een (foto)album bewaard en wil dat afstaan? 
Niek is  gaarne bereid voor een "net" biljet Euro 25,- te betalen!
reacties  naar Niek :nma.wolbeek@quicknet.nl 
 

                                      Voor meer oproepen en gezocht  kunt u het  gastenboek  bezoeken