RE‹NIE 10 mei 2007 

10 mei hebben wij weer onze jaarlijkse reŁnie gehouden in de TripvanZoudtlandkazerne in Breda. . Jammer genoeg hadden we  dit keer  de weergoden niet met ons maar ondanks het slechte weer,  zeker in de morgenuren,  kwamen toch allen weer letterlijk en figuurlijk binnendruppelen. Net als voorgaande jaren is weer heel wat afgepraat met elkaar over  het afgelopen jaar maar natuurlijk ook veel over het verleden.  We  werden  deze  dag weer goed verzorgd van het keukenpersoneel. Wij danken hen  net  als voorgaande       jaren  voor de goede zorgen . 
Rond de tachtig  personen, waaronder ook  weduwen van onze sobats,  hadden zich  aangemeld via het secretariaat en meldden zich nu  aan de bestuurstafel . Een ieder  werd verwelkomd en voorzien van consumptiebonnen.
Na deze ontvangst werd er in de zaal  een kopje koffie met gebak  geserveerd.  Al snel na aanvang werd het  geroezemoes  in  de    
zaal   steeds meer. Een teken dat de maatjes elkaar al weer snel gevonden hadden..   
 
De reunie nam zijn aanvang met het door Marianne opgestelde welkomstwoord. 
"Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom. Wij hebben overste Querido weer uitgenodigd op onze reŁnie. Helaas is hij momenteel niet in Nederland. Hij is op missie in Uruzgan. Maar hij wenst ons allen een mooie reŁnie toe .Vandaag is wel een vertegenwoordiger van de Limburgse Jagers aanwezig. Namelijk kap.b.d. L. van den Braken. Een speciaal welkom voor hem. Van den Braken zal straks ook een woord tot u richten. Natuurlijk hebben wij overste Querido en zijn manschappen een succesvolle missie en een behouden thuiskomst toegewenst. 
 
Vandaag onze reŁnie  dus op de tiende mei. Een wel heel memorabele dag aangezien dit de dag was dat de oorlog uitbrak in Nederland. Het uitbreken van die oorlog en het verloop daarvan is een indirect gevolg geweest dat u zich allen aanmeldde als oorlogsvrijwilliger en werd uitgezonden naar het toenmalige Nederlands IndiŽ. Was dit alles niet gebeurd dan waren wij deze dag nooit bij elkaar gekomen. 
Inmiddels hebben bij de vorige week de jaarlijkse dodenherdenking meegemaakt en de bevrijdingsdag weer gevierd.    Nu vandaag dus 
onze reŁnie.  Helaas zijn er veel afmeldingen binnen gekomen wegens verschillende redenen , maar vooral  laat het de gezondheid bij 
velen niet meer toe om de reis naar Breda te ondernemen. Hier volgen de groeten van hen die ons dat hebben gevraagd om aan u door te  geven. 
 
De heer Zwitselaar uit Nijmegen kan helaas niet komen vanwege de gezondheid van zijn vrouw. Hij en zijn vrouw groeten u  van harte en wensen u een fijne dag. 
De heer van Erp uit Helmond heeft ook moeten af moeten zeggen maar groet u allen.
De heer Scholtz uit Den Briel kan vanwege de mobiliteit niet komen maar ook hij wenst u allen een fijne dag.
De heer Clavan uit Den Haag heeft nog niet de moed om na een hersenbloeding de reis naar Breda te ondernemen, maar hij  en zijn       
vrouw   groeten u allen heel hartelijk. 
De heer en mevrouw van Genderen uit Werkendam kunnen helaas vanwege ziekenhuisafspraken dit keer niet aanwezig zijn. Zij groeten u en vinden het erg jammer dat zij dit keer er niet bij kunnen zijn. 
De heer Wennekers uit Heerlen is opgenomen in ziekenhuis. Hij is herstellende van een hersenbloeding Hij vindt het  vreselijk dat hij niet aanwezig kan zijn. Hij denkt veel aan u en groet u allen. 
De heer Ros uit Den Haag moet helaas dit keer ook verstek laten gaan. vanwege de mobiliteit. De leeftijd gaat ook meespelen maar hij 
hoopt toch de volgende keer weer aanwezig te zijn. 
De heer Ripmeester tobt ook met lichamelijke klachten. Indien het maar enigszins mogelijk zou zijn wilde hij graag hierheen  komen.     
Wanneer dit niet zou lukken, groet hij u allen heel hartelijk en groet  speciaal Huib Lankhuizen . 
De heer van de Veeken uit Willemstad heeft zijn goede en slechte dagen en indien hij een goede dag had, zou hij hier  aanwezig zijn.    
Vandaag was dus de slechte dag helaas aan de beurt. Hij groet u allen. 
Henny van Oosterhout is ook niet in staat om naar de reŁnie te komen vanwege zijn gezondheid .. Hij en zijn vrouw Alie  wensen u 
allen het allerbeste en een fijne reŁnie toe. 
De heer Johan Cats verblijft momenteel in een verzorgingstehuis. Ook hij kan niet aanwezig zijn vandaag. Hij heeft schriftelijk een groet gestuurd voor u allen en wenst u een fijne dag toe. 
Straks laten we wat kaarten rondgaan voor de sobats die ziek zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om een groet voor hen in de kaart  te zetten.  
Na de reŁnie zal Marianne deze kaarten meteen posten. 
 
Dan zijn in ons midden Niels en Nelly de Groot vanuit AustraliŽ.  Ze zijn op vakantie in Nederland en wilden graag de  reŁnie bij ons meemaken. Niels is een van de blijvertjes van 2-6 RI;  Zo blijvertjes van 2-6RI maak even kennis met hem. 
 
Een speciaal welkom ook voor de heer Kees de Wit.  voormalig secretaris van bestuur verbindingsdienst  Tijgerbrigade. 
Hem ook een warm welkom in ons midden.  Maak eens een praatje met hem. Zeker de jongens van de verbindingsdienst  2-6RI zullen veel gemeen met hem hebben. 
 
Wij vinden  het  heel erg fijn dat Stan Daanen, de kleinzoon van onze Nol de Bruijn, heeft aangeboden om de  trompetsignalen en het Wilhelmus te  spelen tijdens de herdenking. Natuurlijk juichen wij dit initiatief van harte toe.  
U kunt  Stan ook een dienst verlenen. Hij wil graag enige veteranen interviewen , zo stel hem niet teleur. 
Dan vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Men van de Wetering, hier aanwezig,  viert hier straks  om precies  12 uur het feit dat hij 57 jaargeleden met zijn Elly in het huwelijk is getreden.  Elly is thuis gebleven om met de kinderen en aanhang alvast een mooie avond voor te bereiden bij zijn thuiskomt

Elly en Men ,van harte gefeliciteerd namens ons allen.

 

Na nog huishoudelijke mededelingen betreffende vakanties van de bestuursleden, werd iedereen door het bestuur een heel fijne dag  
toegewenst. Na  het welkomstwoord , heeft kapitein van den Braken een goed voorbereidde toespraak gehouden. 

Kapitein van den Braken heeft  het grootste deel van de dag in ons  midden doorgebracht en heeft een heel fijne indruk achtergelaten.  Naast zijn mooie toespraak heeft de kapitein later nog een oproep gedaan aan de mannen van 2-6RI  om toch vooral hun historisch waardevolle  foto's, papieren , boeken en al wat meer betreffende 2-6RI en hun tijd in Nederlands IndiŽ veilig te stellen na hun dood aangezien ook hij bemerkt dat zoveel van dit erfgoed in de vuilnisbak terecht komt na het overlijden van een sobat.  

U kunt natuurlijk contact opnemen met het museum van de Limburgse jagers of met  de Historische  Verzameling  
op alle dinsdagen vanaf 10.00 u op tel: 0495-462940 of zaken die men wil  schenken sturen aan de Historische Verzameling   
Regiment Limburgse Jagers, Postbus 976 , 6000 AZ Weert.
Aangenaam verrast werd aan de heer van den Braken later op de dag de originele Sepatoe Roesak,  die model heeft gestaan voor het embleem,  aangeboden aan 
het  museum.   Na veel omzwervingen is de schoen nu op de plaats waar deze hoort. In het museum. De sobat die de schoen  heeft meegebracht naar de reŁnie heel hartelijk dank!!!!!!

 

Na de toespraak was het altijd de gewoonte om naar buiten te gaan voor de herdenking. Echter het weer was te slecht om dat  
te doen , bovendien wordt het verplaatsen van de troepen steeds moeilijker vanwege de mobiliteit van de bezoekers. Dit keer 
bleven wij dus binnen voor de herdenking.  
Gerrit van Gils opende de herdenking met het dodenappel. Sobat Nol de Bruijn ( 95 jaar)  was dit keer weer gevraagd om het    
present te roepen. Na het opnoemen van de gesneuvelden volgde het noemen van de 19 sobats die ons dit afgelopen jaar zijn ontvallen.
 

Stan  Daanen blies het trompetsignaal :"geef acht" en een ieder die daartoe in staat was, werd verzocht om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen. Na deze minuut stilte werden de heren Koos  de Ruijter ( L) en Huib Kers ( r) verzocht om de krans te leggen bij het vaandel van 2-6RI. 

De heer Jan Wijers droeg het gehele gedicht "zolang nog reŁnies bestaan" geschreven door  Ad van Hooijdonk van 2-6RI.

Na het voordragen van het gedicht speelde Stan Daanen op stijlvolle wijze het Wilhelmus waarbij alle aanwezigen  indien mogelijk staande meezongen. Hiermee werd het officiŽle deel van de reŁnies afgesloten en kon er drankjes worden gehaald aan de bar. 
Terwijl zo iedereen onder het genot van drankje  weer geanimeerde gesprekken op gang kwamen, werden de loten voor de loterij weer    
verkocht. 
Net als vorig jaar was het  animo om deze loten weer te kopen  weer zo ontzettend groot dat we alweer de bonnen moesten rantsoeneren om iedereen in de zaal toch maar aan lootjes te laten komen. Dus net als verleden jaar belooft het bestuur om toch nog maar weer meer lootjes in te slaan.  Terwijl de loten verkocht werden door Marga Hendriks en Marianne Lankhuizen , werden de door de bezoekers meegebrachte prijsjes  op de grote tafel al netjes  uitgestald. 

Nadat toch iedereen van lootjes was voorzien werden de tafels gedekt voor de rijstmaaltijd. Na een kleine stilte konden alle aanwezigen 
genieten van de heerlijke rijstmaaltijd. Ieder jaar opnieuw moet ik weer opmerken dat zodra de maaltijd aanvangt het het opmerkelijk stiller  wordt aan de tafels. Als moeder overste overzie ik de tafels en geniet er iedere keer weer van om iedereen zo te zien saamhorig aan de maaltijd te zien zitten.  Na de voortreffelijke maaltijd werd het zoetjes aan tijd om de loterij te gaan draaien. Frans Leijten  was dit jaar ook weer bereid om  de nummers af te roepen. Met luide en duidelijke stem heeft Frans zich weer goed van zijn taak gekweten. De prijsjes werden door  Marga  Vullers, Ine van Gils , Wim Veldman en Marianne naar de winnaars gebracht. Er zijn weer aardig wat stapjes gezet eer alle prijzen  bij een  winnaar terecht waren gekomen    
Aansluitend op de loterij werd een kleine veiling gehouden. De heer en mevrouw Westerhof uit Hoensbroek brachten een door hun dochter geborduurde handdoek mee als prijsje voor de loterij. Op de handdoek waren de tijgerkop, de kapotte schoen en 2-6RI geborduurd. Dit was natuurlijk een uniek stuk voor een veiling. Tegen opbod is de handdoek geveild en Koos de Ruijter uit Rotterdam mag  zich de trotse eigenaar van deze zeer speciale handdoek noemen. De opbrengst, Ä 25,- , kwam ten goede aan de kas.. De opbrengst van de loterij  en donaties tijdens de verkoop van de loten is  gekomen tot een bedrag van Ä  392,- 
Iedereen bedankt voor de geweldige inzet.   De opbrengst van de loterij en de  donaties maken het mede weer mogelijk om  door te gaan met boekje en reŁnie .  
Aangezien overste Querido op missie is in  Uruzgan heeft uw secretaris Marianne een groet namens alle tijgerveteranen van 2-6RI via de radio gestuurd.  De programmamakers vonden het heel mooi om een bericht te krijgen van de oude tijgers.  
Na contact te hebben gehad met de programmamakers werd afgesproken dat  rond 10 over 4 vanmiddag zij weer contact zouden opnemen voor een gesprek rechtstreeks vanaf de reŁnie in de uitzending naar Uruzgan.  
                                                                          Klik hier om het gesprek te beluisteren. 
  
Na dit gesprek werd het toch tijd om een eind achter deze geslaagde dag te gaan zetten en het personeel van de kazerne de gelegenheid
te  geven om op te ruimen. Wij hebben hen heel hartelijk bedankt voor alle goede zorgen  en de fijne bediening. Weer een geslaagde dag om op terug te kijken . Na een hartelijk afscheid van een ieder was deze reŁnie ten einde gekomen. 
Langs deze wil ik iedereen bedanken voor de geweldige inzet en hulp die geboden is tijdens de reŁnie. Mede door deze inzet  is het weer een geslaagde dag geworden. 
 
   de secretaresse Marianne Lankhuizen.                                    
                                                                                                                 

terug naar index        /                   klik hier  voor meer foto's van de reŁnie