RE‹NIE 11 mei 2006  

 
11 Mei was er weer de jaarlijkse  reŁnie van ons bataljon 2-6 RI.
Dit maal weer terug op het oude bekende honk in de TripvanZoudtlandkazerne in Breda. Dit kon door vele sobats weer erg gewaardeerd worden. Met name de zitjes waren de afgelopen twee jaar in Weert erg gemist.
Ook dit keer hadden de weergoden hun beste beentje weer voorgezet en hebben we de hele dag kunnen genieten van een zonovergoten locatie. Zoals vanouds is er natuurlijk weer gepraat, zijn foto's bekeken en werden wede dag volop voorzien door de goede zorgen van het keukenpersoneel. Hulde aan hen.! 
 
Ruim 100 personen, waaronder ook  nabestaanden van onze gesneuvelden en weduwen van onze sobats,  hadden zich  aangemeld via het secretariaat, meldden zich nu  aan de bestuurstafel  en werd voorzien van consumptiebonnen.
Na ontvangst kon er binnen worden genoten van een kop koffie met gebak. Aan het geroezemoes was te horen dat de zaal al weer lekker vol aan het lopen was en maatjes weer snel gevonden waren. 
  Bij het  door Marianne geschreven welkomstwoord kwam    
  een speciaal  welkom voor  de Regiment Commandant  der   
  Limburgse Jagers, Luitn.Kol.R.J. Querido. 
  Er werden groeten overgebracht van de sobats     
  die  helaas niet op de reŁnie aanwezig konden  
  zijn en hoopten er verschillende volgende reŁnie 
  weer van de partij te kunnen zijn.  
  Vanwege gezondheidsredenen had Henny van  
  Oosterhout  af moeten zeggen en voor hem was  
  er een kaart waar  later  een groet voor hem kon 
  worden gezet en is na de  reŁnie aan hem  
  toegezonden. 
  Henny van harte beterschap

 

  
Na het welkoms woord van Wim Veldman, heeft overste Querido een zeer pakkende toespraak gehouden. Ook gaf hij aan dat hij een deel van dag in ons midden zou verblijven en graag de verhalen van de jongens van 2-6RI zou willen horen. 
Dat hij hiermee een goede zet heeft gedaan, bleek later wel. Ik zag de overste met verscheidene jongens in gesprek verwikkeld.    "Het is een goeie vent" " Hart voor zijn mannen" "weet wat er onder de jongens speelt" waren zo enkele uitspraken die ik zo hoorde. De overste heeft er in ieder geval namens de 2-6ers er goed aangedaan om in ons midden te willen zijn.  
  
Na de toespraak werd het tijd om naar buiten te gaan waar de herdenking zou worden  gehouden. Welliswaar hebben we een mooie  plaquette in het  monument  in Weert, maar dankzij Men van de Wetering , was ons "vertrouwde" gedenkbord even terug uit het museum Weert weer aanwezig op de gedenkplaats . Na een geweldige sprint van Peter Schreurs, die het vaandel op tijd bij de herdenking bracht, kon worden overgegaan tot de plechtigheid. 
 
De gehele herdenking werd door de heer van Aalten in juiste lijnen geleid..Gerrit van Gils opende de herdenking. 
De heer Jan Wijers droeg een deel van het gedicht " zolang nog reŁnies bestaan"  van Ad van Hooijdonk voor . 
Hierbij het gehele gedicht nog eens voor hen die dat graag nog eens  willen nalezen.
Zolang nog reŁnies bestaan
Zolang nog O.V.W.-ers leven
Zolang herdenken wij jou naam
Zolang zul jij herleven............
 
Staande voor dit monument
waar  sobats mij omringen
met elke naam ons zo bekend
gaan flarden van herinneringen
plots aan mijn geestesoog voorbij 
en honderd plaatsen op 'n rij 
lijken zich op te dringen
Blerick, Vught en Wokingham,
Suez, Klang en Morib beach 
en tussendoor hoor ik jou stem
zomaar rijzend uit het niets
Sawahs van oneindig groen
De witte stranden van Malakka
de Tijgerclub en Toko Oen
Kali Banteng, Salatiga. 
 
Overal was jij er bij
jij zweette mee op elke tjot 
tot op de dag in die vallei   
want daar klonk dat fatale schot.
Amper puberteit ontloken  
toen God jou plotseling ontbood.  
Je jeugd werd drastisch afgebroken  
geveld door een volwassen dood.  
Nu zijn zovelen jaren vervloden   
het weerzien komt steeds dichterbij.    
Straks op de hemelse synode  
sta jij weer mťt ons, zij aan zij.   
MaarÖÖÖ. 
 
Zolang nog reŁnies bestaan
Zolang nog O.V.W.-ers leven  
Zůlang herdenken wij jouw naam  
Zolang zul jij herlevenÖÖÖ 

 

foto archief 2005

Gerrit van Gils nam nu eens niet het dodenapel af, deze taak had Men van de Wetering toegewezen gekregen. Gerrit van Gils riep ditmaal eens zelf het present af.

Daarna werd verzocht om op te staan en  een stilte gehouden. Hierna werden de kranslegger uitgenodigd om de krans te komen te leggen.. De krans werd gelegd door sobat van de Corput en sobat Eversen  

Na het bevel last post werden  2 minuten stilte gehouden en hoornblazer van der Poel speelde na de stilte het Wilhelmus.
Het vlaggenceremonieel werd gedaan door Peter Schreurs en hr. Wouterse.       
Na de herdenking werd iedereen verzocht langs de gedenkplaats te lopen als laatste groet.  
                      
Langs deze weg wil ik  Dhr.Wouters, Dhr.vd.Poel en Peter Schreurs  bedanken voor  hun inzet bij de herdenking. 
Mede dankzij hen kunnen we weer terugkijken op een  waardige herdenking. 

 

Bij terugkomst in de zaal  nam Wim Veldman nog het woord en noemde de namen van hen die na onze reŁnie van 20 mei 2005 helaas ons ontvallen zijn. Daarna werd gepaste stilte in acht genomen. 
Na nog wat huishoudelijke mededelingen werd er gezorgd voor een warme snack  en was er gelegenheid om met een drankje weer eens met dat maatje van toen  een praatje te maken .
Ondertussen werden de loten voor de te houden loterij ijverig aan de man gebracht door Ine van Gils, Marga  en Maria, beide dochters van sobat  Vullers,  Frans Leijten en ondergetekende.  Er waren weer voldoende prijzen meegebracht voor de loterij. Helaas, hoewel, waren het aantal loten zo snel verkocht dat een deel van sobats niet eens meer loten kon kopen. Volgende keer zorgen we voor nog meer loten.  

Na de verkoop van de loten was het tijd om aan de maaltijd te gaan. We werden keurig netjes bediend aan de tafels door het personeel kazerne . Een heerlijke rijstmaaltijd met alles er op en er aan. Na de stilte verstomde het geroezemoes aanzienlijk tot zelfs alleen het tikken van het bestek nog maar te horen was. Echt waar, uw secretaresse heeft daar speciaal eens opgelet. De maaltijd was voortreffelijk bereid en ook het dessert, ijs, viel goed in de smaak. 

Eenmaal allen de inwendige mens voorzien werd het tijd om de loterij te gaan draaien.  Frans  Leijten heeft de loten afgeroepen en de dames deelden de prijzen uit.  sobat  Wennekers had dubbelop  prijs, aangezien hij een zoen achter zijn oor van de secretaresse zou krijgen wanneer zijn een van zijn twee  lootjes in de prijzen zou vallen. 
Alle sobats hartelijk dank voor uw inzet voor de verloting. 

Zoals ieder jaar komt er weer een einde aan de reŁnie. Na nog  een tijd gezellig te hebben gepraat werd het toch langzaam aan tijd om weer gedag te zeggen. Het was weer een fijne en gezellige dag geworden zo uit de reacties bij het afscheid bleek. Met de afspraak om het volgend jaar weer aanwezig te zijn, vertrok een ieder in de richting waarvan hij of zij vandaan waren gekomen. Een geslaagde dag!
 
De dank gaat uit naar allen die hun medewerking hebben verleend om met ons deze dag tot een zeer geslaagde  dag te maken. Het was fantastisch!.
 
de secretaresse Marianne Lankhuizen.   

 

terug naar index                   /      meer foto's reunie 2006