RE‹NIE donderdag 8 mei 2008

Afgelopen  donderdag 8 Mei hebben wij weer onze reŁnie gehouden in de Trip van Zoudtlandkazerne in Breda. .

In vergelijking  tot verleden jaar hadden we nu de weergoden wel op onze hand. Een stralende zon, strak blauwe hemel, zomerse      temperatuur. De juiste basisingrediŽnten voor een geslaagde reŁnie. Voeg daar aan toe  een mooie opkomst van 79 man ( en vrouw) , een   
gezellige ingerichte zaal, uitstekende bediening en je hebt het juiste recept voor een fijne dag.   Bij aankomst op de kazerne zaten zelfs al   
enige sobats lekker in het zonnetje buiten  op het terras  te wachten tot  de aanvang van de reŁnie.  
Iedere deelnemer werd weer als vanouds begroet door penningmeester Wim Veldman, Ine van Gils, en Marianne Lankhuizen 
in de hal en kreeg namens het bestuur 2 gratis consumptiemuntjes aangeboden  waarna  men naar de gezellige ingerichte zaal kon gaan om 
een kopje koffie met gebak te nuttigen. .  Alles was weer tip top in orde  dankzij de geweldige inzet van het bedienend personeel van de    kazerne. Ook dit jaar danken wij hen van harte voor hun inzet. 
Alles verliep prima op tijd en ook de mensen die met het busje werden gebracht waren dit keer mooi op tijd . In de zaal werd het al snel drukker, groepjes werden gevormd, maatjes werden weer gevonden, en foto's kwamen op tafel. Kortom de sfeer zat er al meteen in.  Jac.Maliepaard , VOMI, was ook dit jaar aanwezig met zijn stand met Indonesische voorwerpen.  en had verscheidene tafels mooi opgesierd met zijn houtsnijwerken. 
Ook dit keer werden alle aanwezigen van harte welkom geheten en waren er ook de huishoudelijke mededelingen om op te sommen. 
Natuurlijk  dit jaar werd het bedienend personeel  weer hartelijk bedankt  voor de goede zorgen  en ontvangst.  
Er was een speciaal hartelijk dank voor  alle begeleiders,  in wat voor  familierelatie dan ook,  dat zij  de aanwezige sobats naar deze reŁnie hebben willen begeleiden.
Groeten van de helaas afwezigen werden doorgegeven.
 
De heer J.Scholtz uit Den Briel kon vanwege zijn gebrek aan mobiliteit niet aanwezig zijn. Hij groette  allen heel hartelijk en heeft als      
compensatie een leuke donatie voor de kas overgemaakt.
Chris Scholtens uit Vledder kon vanwege de grote afstand die hij moet afleggen om naar Breda  te komen,  niet aanwezig zijn maar na een leuk telefoongesprek met hem, wil hij  iedereen een heel fijne reŁnie toewensen en groette  in het bijzonder degene die hem nog kennen.
Men  van de Wetering  was  in Doorn . Hij  kan helaas niet aanwezig zijn. Hij had er zo graag bij willen zijn en met pijn in zijn hart   groette  vanuit Doorn al de  sobats van 2-6RI. .  
Familie Clavan had  zo gehoopt deze  keer wel aanwezig te kunnen zijn, alles was geregeld , echter door een overlijden in de familie      moesten  zij ook dit jaar weer afzeggen. Zij groetten iedereen en in het bijzonder Huib Kers en sobat v. Bussel en hopen zeer zeker volgend
jaar wel  aanwezig te kunnen zijn. . 
Sobat Conijn uit AustraliŽ wenste iedereen een fijne reŁnie en hij hoopt , wanneer hij  in September bij de herdenking Roermond      aanwezig  is,  zijn sobats van 2-6RI weer kan begroeten.
Meneer en mevrouw Wijers moesten tot hun grote spijt dit jaar vanwege de gezondheid van mevr. Wijers  verstek laten gaan. Zij    
groetten iedereen van harte.    We zouden  de mooie  voordracht van het gedicht door meneer Wijers dit keer helaas moeten missen .
Gerrit Danen  de schoonzoon van overleden Nolleke de Bruin uit Oeffelt, die voorgaande jaren speciaal met een busje sobats meenam naar de reŁnie,  groette iedereen en wenste alle aanwezigen een  fijne reŁnie toe.      
Sobat Vullers heeft problemen gehad met de gezondheid. Hij was nog niet voldoende hersteld om weer in ons midden te zijn. 
Gerrit en zijn dochters Maria en Marga, groetten iedereen  en wensten allen een mooie dag toe.  
Groeten ook van Sobat Ad. van Hooijdonk. Hij kon vanwege de verzorging van zijn vrouw helaas deze reŁnie overslaan. 
Marianne had  voor deze sobats weer een mooie kaart gemaakt die, nadat iedereen een handtekening erin had gezet,  na de reŁnie meteen
op de post zijn  gaan. 
     
Na deze opsomming van afwezigen werd de aandacht gevraagd voor enige personen die deze dag in ons midden waren omdat zij 
graag  meer  te weten wilden komen over een familielid die tot 2-6RI heeft behoort. Dat waren de volgende personen: 
De heer de Leeuw en zijn vrouw M. Moerland , de dochter van onze tolk Fred., die heel graag meer over Fred zouden willen horen.             
Kinderen van sobat  W.A.J. Simons uit Etten Leur. zij wilden en heel graag meer weten over hun vader. 
De heer A.Treffers  die graag meer wilden weten over zijn broer, had foto's meebracht met welke hij de zaal door is gegaan. 
Ook hij had succes met zijn zoektocht.  Dat deze familieleden aanwezig waren , konden wij van harte toejuichen. Het was bij uitstek de gelegenheid om in een keer zoveel  mogelijk sobats  te kunnen spreken. Dat het een goede gelegenheid was ,bleek wel al tijdens de aanvang van de reŁnie toen er al contact  met  verscheidene sobats werd gemaakt. Fijn! 
 
Ook weer aanwezig was  kap.b.d. Leo v.d. Braken. Hij had het vorig jaar zo gezellig gevonden bij ons dat hij wederom te gast wilde zijn.
Bij hem kon u informatie krijgen over schenkingen aan de historische Verzameling der Limburgse Jagers.  
Laten we goed bewust zijn wat er met de bij u in eigendom zijnde documenten , fotoís en andere historische stukken gaat gebeuren als u er straks niet meer bent. Het is de nalatenschap van -6RI. 
 
De vakanties van de bestuurleden zijn doorgegeven, Indien u bij het ene bestuurslid geen gehoor krijgt tijdens de vakantieperiode,      
probeer het dan bij een ander bestuurslid. Over het algemeen is er in ieder geval een bestuurslid altijd bereikbaar. 
Dan werden de onder ons koninklijk onderscheiden sobats Lofty van Bussel en Frans Leijten , de drukker van het boekje sepatoe 
roesak in het zonnetje gezet . Ook werd stilgestaan bij de uitreiking van de kolonel Antoniwaardering die door de Limburgse Jagers is   
uitgereikt  aan Marianne Lankhuizen.  De onderscheiden aanwezigen kregen een luid applaus van de sobats. 
Na al deze mededelingen was het tijd om iedereen een fijne dag toe te wensen. 
     
Na een korte pauze zijn we om twaalf uur  overgegaan met de herdenking.  Vanwege het  steeds  minder worden van de  mobiliteit der troepen hadden wij  ook dit keer  besloten om de herdenking binnen te houden. 
Overste Klein Schaarsberg, regiment commandant der Limburgse Jagers, was inmiddels ook gearriveerd en werd namens alle sobats 
eerst   een heel hartelijk welkom in ons midden geheten.  

 

Gerrit van Gils heeft net als voorgaande jaren weer de plechtige herdenking voor zijn rekening genomen. Eerst verontschuldigde hij zich bij 
de  sobats dat hij vanwege problemen met zijn ogen met pijn in zijn hart , het afgelopen jaar niet bij alle begrafenissen of crematies 
aanwezig  heeft kunnen zijn. 
Vervolgens werd overgegaan tot het afroepen van de namen van de gesneuvelden  die achtergebleven zijn in IndonesiŽ. 
Cor Dudok riep dit keer het present af..

 

 

Na het opnoemen van deze namen werden de namen opgelezen van de ons afgelopen jaar ontvallen sobats, te weten: 
    
Sobat  J. Henckens  uit Heel, Sobat F.A.J. v.d. Straeten uit Oosterhout, Sobat Engelhart uit  Oosterhout,     
Sobat   M.H.J.  Peters uit De Meern, Sobat  F.H.  Heemels  uit Lisse, sobat  C.M. Ripmeester uit Teteringen,     
Sobat P. van Meel  uit  Breda,  Sobat A. Klasen uit Dordrecht,  Sobat H. Beks uit Eindhoven,     
Sobat. N. de Bruijn  uit Oeffelt,  Sobat J.C.C. Seelen Tilburg,  Sobat W.P. Beekers  uit Breda,    
Sobat J.W.H. van Deelen uit Velthoven, Sobat J.M, van Velthoven uit Den Haag,            
                            Sobat G. Friesen uit Schaesberg, Sobat C.H.A. Peeters  uit Brunssum,                                    
 Sobat L.J.  Haverkanp  uit Victoria Australie,  Sobat C. Ernest uit Lepelstraat, Sobat A. Verhulst uit Waalre,  
Sobat E.M. Coumans uit Thorn, Sobat M. P.P. van Heijster uit Rosmalen en  Sobat A. Q. van As uit Oud Gastel.  
 
Na het opnoemen van deze sobats werd een minuut stilte in acht genomen met daaropvolgend het Wilhelmus. 
Om twaalf uur 's middags lokale tijd,  werd  namens de sobats van 2-6RI op het ereveld in Candi  een krans worden gelegd. 
Sobat Guus Schouten heeft  dit keer  het nog steeds zo mooie gedicht  "zolang reŁnies bestaan" van Ad van Hooijdonk voorgedragen  
 
Na de voordracht van het gedicht werd overste Klein Schaarsberg aangekondigd.  

De overste heeft een mooie, oprechte  toespraak gehouden waarin hij onder andere  vertelde dat hij sinds hij afgelopen december regiment    
Commandant is geworden, pas  eigenlijk meer en meer geconfronteerd werd met het IndiŽ verleden door zijn functie en het in contact  komen met veteranen uit de Indie-periode..  Hij zich nu meer en meer bewust  wordt  wat een offer is gebracht door de veteranen. 
 
De overste had zich terdege verdiept in de geschiedenis van 2-6RI door de website te bezoeken en was van  mening dat  de informatie en de  verhalen die de website bevat niet alleen voor de 2-6ers zelf moet blijven  maar ook  verder naar buiten bekendheid moet  krijgen. Na zijn toespraak kreeg de overste een warm applaus van de toehoorders. 
Hij heeft  met  zijn toespraak, eveneens als zijn voorgangers ,  weer de  verbondenheid van de  Limburgse Jagers goed weergegeven. Wij    
hebben het al een eer gezien dat de overste een deel  van deze  dag in ons  midden wilde doorbrengen en waarderen zijn aandachtig luisteren naar de verhalen van aanwezigen. 

               

Na dit formele gedeelte van de dag  kwamen de gesprekken weer op gang en genoot iedereen van een hapje en drankje. Net als voorgaande   
jaren was er  dit keer ook weer de loterij  en de te winnen prijzen waren ook dit jaar weer met veel animo verzameld en meegebracht.
Familie de Ruiter kwam met dozen vol prijsjes bij de kazerne aan en moesten geholpen worden met uitladen . Sobat Eversen bracht vanuit het verre Zuiden dozen met wijn mee in de taxibus.   Verder werden er tasjes, doosjes ,  ingepakte prijsjes , ja zelfs schilderijen meegebracht.  Alles werd netjes uitgestald op de grote tafel achterin de zaal. Daarmee hebben de twee dochters van sobat de Groot , en Jacques Lankhuizen hebben met enthousiasme  meegeholpen.. Ondertussen werd een ieder voorzien van lekkere warme snackjes. 

Zo bij de borrel hadden deze grif afname. De lotenverkoop verliep enorm goed, gelukkig hadden we van de vorige keren geleerd om meer loten in te slaan en na de razendsnelle verkoop door Ine, Marianne en de twee dochters van sobat de Groot,  had dan ook iedereen voldoende lootjes uitgestald op tafel liggen. Eenmaal iedereen voorzien van lootjes, werden wij uitgenodigd om in het aangrenzende gedeelte van de zaal de rijstmaaltijd te nuttigen, Na een kleine verplaatsing der troepen, was iedereen aangezeten aan de gezellig gedekte tafels. Iedereen werd een smakelijk eten toegewenst en de maaltijden werden snel en kundig uitgeserveerd en net als ieder jaar genoot ondergetekende weer ervan om dan de stilte te horen neerdalen en uitsluitend het tafelgerei te horen tikken op de borden. 

na de zoals altijd heerlijke rijstmaaltijd met dessert was het tijd om terug te gaan naar het andere gedeelte van de zaal waar iedereen verzocht werd om de kaarten voor de afwezige sobats te tekenen. Nadat de laatste handtekening was gezet, was het hoogtijd om de loterij te gaan draaien. Met assistentie van eerder genoemde behulpzame personen kon Frans Leijten luid en duidelijk de nummertjes van de loten opnoemen en de dames hebben het weer het vuur uit de sloffen gelopen om de prijsjes bij de winnaars te brengen. 
 
De dochter van meneer en mevrouw Westerhof had na het geweldige succes van verleden jaar   speciaal handdoeken geborduurd met een tijgerkop en een met palmboom en morib beach . Dit zijn natuurlijk unieke handdoeken die niet op een lootje weg zijn gegeven, maar tegen opbod werden deze geveild.  Het spande er even om  tussen sobat van Gils en Eversen wie er met de handdoek naar huis ging , maar uiteindelijk kan sobat Eversen na het douchen zich drogen met de morrib beach handdoek. De andere handdoek ging ook naar een hoogste bieder, namelijk de dochter van sobat de Groot.    De opbrengst van loterij en veiling is geworden     Ä 401,- . Een bedrag om trots op te zijn. Dit komt de kas weer ten goede .Iedereen weer heel hartelijk dank voor het meebrengen van prijsjes en kopen van de loten.!!!!!
 
Tja  en dan is het weer de harde waarheid, eens komt er weer een eind  aan, zo ook aan  naar mijn idee een zeer geslaagde reŁnie.  Iedereen werd natuurlijk weer hartelijk bedankt voor de geweldige inzet en hulp. Want zonder hen kan zo'n dag niet slagen. Het afscheid was weer hartverwarmend al die fijne reacties en blije gezichten. En natuurlijk werd er al weer heel voorzichtig afgesproken voor volgend jaar!!!!   Wij gaan ervoor.!
de secretaresse Marianne Lankhuizen

terug naar index    /           klik hier  voor meer foto's van de reŁnie 

 

 

e