KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                     KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                  TERRITORIAAL- tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN-JAVA
                                                                                    DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.

                                                                           OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                     op 1 Augustus - 22.00

           No.12 GEHEIM

                       A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                             1. Militair overzicht,

                                  a. Westfront
                                      In de morgen is de opmars aangevangen vanuit Kaliwoengoe langs de secundaire weg naar 
                                      Tampingan (7514), vandaar naar de brug 713158, welke intact werd bevonden ; snel werd 
                                      doorgestoten naar de brug Gemoeh (664144) welke was ondermijnd,doch niet tot ontploffing 
                                      gebracht
                                      Vanuit dit punt werd snel weder opgerukt in 2 richtingen;
                                      de Pawn naar het N. naar de brug Bodri (6718) welke was ondermijnd, doch niet tot ontploffing 
                                      gebracht, gevolgd door de bezetting van de Sf. Tjepiring
                                  b. Eigen troepen naar Weleri dat om 12.40 u. werd bereikt.
                                       Vanuit Weleri werden 2 verkenningsstoten uitgevoerd, één naar het N. naar Tawang 11 (5519), 
                                       één naar het Z.naar Sidomoeti (5810). AIhier aangetroffen munitie en ± 4 ton rijst,. Vij 
                                       weerstand werd niet ondervonden; de vi, was volkomen verrast. Vij verlz: 1 dode en 1 gewonde.
                                       Eigen verln. Nihil. Buit: 1 Hotchkiss, munitie, een 2" Jap.mortier en documenten. Voorst werden 11 
                                       kgv.gemaakt. Onderweg werden de enkele boomvspn. vlug opgeruimd
                                       Weleri was geheel intact; bestuur werd echter niet aangetroffen.
                                       De aanwezige loerahs zijn bijeengeroepen en hen is opgedragen bekend te maken , dat de avondklok 
                                       van 18.00 - 6.00 u is ingesteld, dat een ieder die zich na avondklok op straat bevindt zal worden 
                                       neergeschoten en dat kwaadwillenden moeten worden aangewezen.
                                       De bevolking is blij gestemd en voelt zich bevrijd van de T.N.I..terreur. De voedselsituatie is 
                                       bevredigend; in de rijstpellerij te Weleri werd ± 50 ton rijst aangetroffen. De gehele streek maakt 
                                       een vrij goed verzorgde indruk. De textielpositie is echter zeer bedroevend;de bevolking is gekleed 
                                       in gonjezakken.
                                       Oost Weleri stonden 30 goederenwagons enkele met rijst en beladen en een locomotief onder stoom.
                                       In de sf.Tjepiring was nog slechts aanwezig een groot deel van de filter - en ketelinstallatie, ook 
                                       Werd pioniersgereedschap en een partijtje cement aangetroffen. Het kantoorgebouw en een deel van 
                                       het hospitaal zijn vernield. In de fabriek is een begin van brand geweest.
                                       Volgens een A 2 bericht zijn in Kendal nog aanwezig ; 3 Indon.doktoren,. enig verplegend personeel 
                                       en ± 50 zieken. Het bestuur is gevlucht.
                                       De sf. Gomoeh (6514) is geheel vernield; de aldaar gevestigde markas was onbezet; aangetroffen 
                                       werd munitie, handgranaten en documenten.
                                       In Kaliwoengoe zijn door de bevolking 3 Spionnen aan ons uitgeleverd; 2 daarvan moesten onder 
                                       medische behandeling gesteld worden. wegens mishandeling door de bevolking. 
                                       Gevonden zijn n 1 vlgt.bom, 1 kist patronen en 10 drums B.O.S.
                                       Gegevens brug W.van Weleri (551149). Vernieling was zeer grondig en definitief herstel op korte 
                                       termijn uitgesloten. Een Baileybrug is benodigd ten lengte van 42 m. type 3?1 (zware uitvoering). 
                                       Deze brug moet van de W.oever aangelegd worden, aangezien de overspanning aan eigen oever te 
                                       smal is voor construeren en overrollen van de Baileybrug. 


                                       Benodigd is 80 ton (40 autoladingen ) materiaal, hetwelk door de kalibedding naar de overkant zou 
                                       moeten worden gebracht door minstens 300 koelies of krijgsgevangenen, mits goed toezicht en 
                                       bewaking aanwezig is. Indien het materiaal eenmaal al aan de W.zijde is, kan de brug in ca 1½ dag 
                                       gereed zijn. De mogelijkheid om de brug op een andere plaats te slaan, is verkend doch met negatief 
                                       resultaat.

                                   b. 0. front.
                                       Aan het 0.front hebben lichtte vuurgevechten plaats gehad in de lijn van weerstand Karangawen 
                                       ( 1306)Rimboe Kidoel ( 1303). Volgens informatie zijn bij de kpg Brambang{1405) ongeveer 100 
                                       man bezig met stellingbouw.
                                       Terreur gaat voort; het huis van den loarah van Kalitengah (0805) is in brand gestoken aangezien 
                                       deze persoon met ons samenwerkt

                                  c.. Z.front.
                                       licht vij vuur vanuit 940787. In Ambarawa is nog geen terugkeer van bevolking te bemerken; in de 
                                       omgeving van Bawen en Girisonta begint de bevolking zich wat rustiger te gevoelen.

                                2. Stadssituatie 
                                    Inzake het opvangen van de bevolking die zich naar Semarang begeeft voor het ruilen van 
                                    levensmiddelen  tegen het door hen zozeer begeerde textiel zijn afdoende maatregelen genomen 
                                    van het Tijdelijk Bestuur dringend noodzakelijk.

                                3. Analyse,
                                    Aan het W. front is het moraal. van de vijand gebroken; aan het Z,en 0.front geringe activiteit, bevelen 
                                    voor stellingbouw, waardoor grotere activiteit te verwachten.