KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                       KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                       TERRITORIAAL - tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN- JAVA
                                                                                    DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.


                                                                    OVERZICHT EN ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                      op 27 Juli - 22.00

                NO. 7 GEHEIM 

                          A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                               1. Militair overzicht.
                                   a. O.frt.
                                       Na het betrekken van de gereedstl.(0830) opgerukt N. en Z,. van de rij. Vij weerstand zeer matig. 
                                       Geen vij art. en mrt vu. De vij was zwaar versperd met houten en ijzeren asperges en goed gebouwde 
                                       bunkers N en Z. van de rij. In. Westrand Poerwosari was een overdekte goed gecamoufleerde 
                                       tankval. De voormalige spoorbrug Poerwosari ( 056169) lag diagonaal over de weg (062170).
                                       Afmetingen van deze brug, die overigens in goede staat verkeert zijn: lengte 28 m, breedte 4 m, 
                                       hoogte 3 m.
                                       Te 11.30 werd Poerwosari bereikt. Eg. pioniers rukten verder op tot vij H.K. Sidogemah 
                                        (078176) waar werden aangetroffen 13 vliegtuigbommen, 15 kg. en 16 landmijnen.
                                       Bij 068173, N.en. Z van de weg 2 bunkers met 12,7 lu. Mitr. Waarvan een buitgemaakt. 
                                       Hierbij werden aangetroffen; 3 man gewonde ongewapende bediening. Verder een hoeveelheid 
                                       Dum-dum munitie.
                                       In geen der kpgs werd bevolking aangetroffen; vergeleken met het vorig jaar zagen de kpg. er zeer 
                                       verwaarloosd uit.
                                       Eigen ver liezen nihil, vij verliezen 2 doden en 3 gewonde krijgsgevangenen.
                                       Buit: een 12,7 lu.mitr. een kleine hoeveelheid munitie, enkele geweren en explosieven.
                                       0ost van Poerwosari een goederenwagen met dakpannen.De vij is teruggetrokken op Demak
                                       Uit informaties bleek dat de vij sterkte 500 man bedroeg, bewapend met 50 geweren,18 lichte 
                                       mitr.(?) en 2 stukken lu. 

                                   b Z.O.frt.
                                      Aanvulling op 26 Juli bij paw.verk.actie, rijweg Mranggen/Brambang werd lichte Vij weerstand 
                                      ondervonden. Vij verdreven. Brug (123059) ondermijnd, bommen onschadelijk gemaakt.
                                      27 juli: lu. verk. wees uit spoorbrug (134025) opgeblazen, brug 212049 vernield.

                                   c. Z.. frt. Ambarawa rustig.
                                       Z. Salatiga (048733 en 064720) nachtelijk geweer en mortiervuur benevens handgranaten.
                                       Terugkeer van bevolking naar Salatiga wordt verhinderd door vij posten. Bevolking ter plaatse 
                                       neemt nog een weifelende houding aan en zijn zeer moeilijk aan het spreken te krijgen.

                                  d. W.frt.
                                       Lu verk. wees uit, brug op 74 verticaal gedeeltelijk vernield, spoorweg deels opgeblazen.
                                       Grote weg Kaliwoengoe-Kendal versperd., verkeer geleid langs Zuidelijke weg. Brug 739169 vernield. 
                                       Bruggen op 901009 ?en 911009 gedeeltelijk vernield.


                                  2. Stadssituatie. Rustig..
                                      M.T.O Midden-Java meldt op 26 Juli dat van de 64 M.T.D.burger chauffeurs, die hem ter beschikking 
                                      waren gesteld., er thans 38 afgeknapt dan wel gedrost zijn.

                                  3. Analyse.
                                      Uit A2 berichten blijkt dat tengevolge van de geleden nederlagen de vij legerleiding voor de 
                                      Semarang-fronten een guerrilla oorlog tracht te organiseren. Uiterste waakzaamheid is derhalve
                                      geboden