KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER .
                                                                               KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                               TERRITORIAAL tevens TROEPENCOMMANDO van. MIDDEN-JAVA
                                                                           DJOKJAKARTA.en SOERAKARTA

                                                                    OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                              op 3 Augustus - 22.00           NO.14. GEHEIM


                         ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                         1. Militair overzicht.

                             a. Oostfront.
                                 Een verk.pat. langs de spoorlijn naar Telagatirta.(1303) vond deze kpg. bezet, waarop 2" mrt en 
                                 brenvuur werd afgegeven. Eigen verln., nil., bij de vij vermoedelijk doden en gewonden. De spoorlijn 
                                 werd intact bevonden. In Gili (0901) bevindt zich een vij O.P. 
                                 Lu verk. Meldt: brug 109186 0.landhoofd vernield.
                                                                "     137055  vernield
                                                                "     165197      "
                                                                "     174169      "
                                                                       193213 tankgracht
                                                                       151052. vsp.
                                                                       155050 bunker
                                                            Goeboeg verlaten
                                                            Sambak (1001) huizen in brand.
                                                            Telaga Gedong (1101) tpn waargenomen. Evacuatie bevolking.
                                                            Kedoengdjati 4 1oc. en 15 wagons.

                               b. Zuidfront.
                                    In de nacht van 2 Aug. heeft het kampement Bedono miltr. (geen mortier) vuur ontvangen vanuit 
                                    rondom gelegen 5 vij opstellingen (40 treffers). Met eigen mitr en art vu tot zwijgen gebracht. Geen   
                                    verliezen. In de omgeving  van Djamboe (9180) sabotage aan bruggen en telefoonlijnen, voorts  
                                    sniperactiviteit en  brandstichting in Gemawa  (8675); de brug 923811 is gedeeltelijk door brand 
                                    vernield. Doorzoeking van percelen in Salatiga en randkampongs leverde een partij geweren, amunitie  
                                    en documenten op. De bevolking is aan het terugkeren, zij het voorlopig op 
                                    zeer bescheiden schaal. In Oengaran zijn van de 30 loerahs er weer 28 in functie; met de 
                                    sawahbewerking is een aanvang gemaakt. 
                                    lu verk. meldt: brug 156885 is vernield; op 096835 is 200 m spoorbaan afgebroken. 
                                    De brug 945914 is vernield.
                                    In Bandoeng 1 (9085) zijn huizen verbrand; de ondern. Getas (0780) is gedeeltelijk vernield.


                              c. Westfront.
                                   De weg Tjepiring-Kendal is in goede conditie; in Kendal is een voorlopig Indon. Bestuur gevormd 
                                   Bestaande uit de HH.R.M Tjitro Samerto. part.,
                                                                  R. Kadaroesman, gepens.ambt. Waterstaat.
                                                                  G.J. Eggers (indo.eur.) part.
                                   Uit de Chin. gemeenschap (40 .50 pers.) zal eveneens een lid worden aangezocht.
                                   De loerahs, een achttal,dat zich gemeld heeft , zijn bijeen geroepen en hen is opgedragen bekend te 
                                   maken, dat de avondklok van 18.00 - 6.00 uur is ingesteld, kwaadwillenden moeten worden 
                                   aangewezen en wapens en munitie moeten worden ingeleverd.

                                   De opruimingswerkzaamheden geschieden geheel vrijwillig door de bevolking,. Het economisch  
                                   leven  gaat gewoon voort; de passers zijn geopend en staan onder toezicht van den Passarcontroleur  
                                   die gebleven is. Ook de pandhuisbeheerder is ter plaatse, de panden, welke door het Rep.bestuur naar 
                                   Weleri waren overgebracht,
                                   zullen weer naar Kendal worden vervoerd.. zodat het pandhuis weer normaal gaat functioneren. 
                                   De medicamenten - en textielpositie is slecht. De gevangenis is leeg aangetroffen, de gevangenen 
                                   waren voor de vlucht van het Rep.Bestuur in vrijheid gesteld en vormen uiteraard een gevaar voor 
                                  de omgeving. Er is geen electrisch licht; de watervoorziening geschiedt middels hydranten.

                       2. Stadssituatie: geen bijzonderheden