KONINKLIJKE LANDMACHT.

 

TERRITORIAAL-  tevens TROEPENCOMMANDO van. MIDDEN-JAVA
DJOKJAKARTA.en SOERAKARTA

OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND
op 4 Augustus - 22.00

NO.15. GEHEIM
 

ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS

1. Militair overzicht.
 a. Oostfront
Bij de opmars werd aanvankelijk weinig vij weerstand ondervonden. De Markas te Daleman (0818) was geheel leeg.Bij Wonokerto (1318)liep een carrier op een mijn, een dode en een gewonde. Te 11 uur werd Karangtengah (1519) bezet, ook hier werd de Markas leeg aangetroffen. Tijdens de verdere opmars werd bij en in Demak grote vij weerstand ondervonden. Om grootscheepse vernielingen te voorkomen werd het laatste gedeelte der opmars afgelegd in 100 m. looppas en 100 m. gewone  pas. De vijand was volkomen verrast en vluchtte.in Z-richting, achtervolgd door 10 carriers en destormafdeling welke door de vluchtende vijand heen reed. Verliezen vij onbekend. Te 15.45 uur werd Dempet bezet.
Karangtengan.2 rijstpellerijen, een is in goede en een in verwaarloosde toestand; in diverse huizen voorraden padi. Telefoonwisselbord intact. Een kgv, heeft op onze last nog gesproken met vij in Goentoer (1713) en  medegedeeld dat hij goed was behandeld, dat er veel tanks en troepen waren en dat zij zich beter  konden overgeven. De verbinding is daarop verbroken.
Aantal kgv. 11, w.o. 3 gewonden.Vernield waren de bruggen 0918, 1118 en 1318, de brug Karangtengah (1519) was beschadigd,Bevolking gedeeltelijk aanwezig en toonde vreugde over de komst der Ned.troepen. Gevluchtebevolking begon in de middag reeds terug te keren.

Demak
Onder iedere brug lagen 2 goed geplaatste vliegtuigbommen, welke onschadelijk gemaakt zijn.
In de Chinese wijk brandde het, in alle huizen lagen flessen benzine en explosieven. De ChineseBevolking zelve is in de loop van de morgen afgevoerd in de richting Poerwodadi. Dit nijvere deel derbevolking is ook hier thans weer door de T.N.I. tot de bedelstaf gebracht. Een groot deel der bevolking is gebleven, waroengs en toko's gingen weer onmiddellijk open. Ook hier toonde de bevolking zijn vreugde over onze komst.
Wegen in redelijke staat intact bevonden; de gevangenis en het station. In het ziekenhuis een hoeveelheid medicamenten. De Markas Besar en de Marhas Banteng Item zijn afgebrand.
De Pesindo Markas was intact, doch geheel leeg.

Buit..
 4 loc. w.o. 1 kleine en 20 wagons, waarvan 4 met springstoffen ,2 met medicamenten en verbandmiddelen, de rest met levensmiddelen, etc.
 1 - 3"mortier compleet
 1 - 7 bergart. Zonder sluitstuk,
 1 - ,7 antitank (jap) compleet.
 Verschillende handvuurwapenen
 grote hoeveelheden.explosieven en munitie.
 1 Eng, 3 tonner
 2 kleine vrachtauto's.

Dempet:
Een Markas aangetroffen met documenten., 2 Chinezen afkomstig uit Semarang uit de gevangenis bevrijd, waarvan 1 door ondergane mishandelingen in de hersens is gekrenkt. Beide personen zijn afgevoerd naar Semaranng en bij famlie ondergebracht. Een nader onderzoek is bereids ingesteld. De loerah van Dempet was aanwezig.

                                                     Luchtverkenning
                                                     228196 brugdek vernield. 
                                                     269152 brug vernield 
                                                     269130 brug vernield.
b. Z.0. front.
Bij de opmars Mrranggen,. ri Goeboeg werd veel hinder ondervonden van vspn; te 10.30 werd Brambang(1305) bezet; en 13.00 uur, Tjabean Kidoel waarna te 15.00 de W.rand. van Tegawanoe-Koelon werd bezet. Tegen het invallen van de duisternis werd 1 bulldozer te Brambang verwacht waarmee onverwijld een aanvang is gemaakt zou worden met het opruimen van de boomvspn op de rijweg.
c .Z.front
 I. SECTOR AMBARAWA,
1. De actie van Ambarawa gesteund door art en. vewn. ri Bandoeng 1 (9085) is zeer 
vertraagd door gemin. Tankval in kv. 9284. vertraagd door gemin. Tankval in kv. 9284.
Te 10.30 werd Bandoeng I bezet, waarna doorgestoten werd naar Soemowono (8685) dat 
afgebrand werd aangetroffen te 13.20.
 2. Te 13.00 werd Banjoebiroe bezet. Bij het doorstoten naar de bronnen ten Z. van Banjoebiroe 
liep1 carrier op een mijn, waarbij 1 man gedood en 7 lichtgewond werden.
II. SE CTOR SALATIGA.
Voor 12.00 uur werden de Salatiga-bronnen. (0869) bezet, waarbij weinig weerstand werd ondervonden.Vluchtige inspectie meldde geen vernielingen aan bronnen en. leidingen.Het vertrouwen in een blijvende Ned.bezetting is niet groot in verband met van Rep.zijde verspreide
geruchten betreffende de herovering van Salatiga. Men vreest infiltratie in de stadsranden.
Berichten komen binnen van molestaties op grote schaal van stadsbevolking in buiten omliggende kpgs,  wier familie in Salatiga zijn achtergebleven. De hoofddoktoren in de CBZ zijn mogelijk van goeden wille, doch vooral het lagere personeel is fel Republikeins. Naar aanleiding van het sinds enige dagen wederom vestigen te Salatiga in de kpg Kalitjatjing (0574) van Raden Ajoe Poerboadiningrat (echtgenote ) v.d. voorlaatste Regent in de Ned .tijd te Salatiga, zijn verschillende bewoners dier kpg teruggekeerd.Tijd.Bestuursdienst stelde enige loerahs aan; de rijstdistributie geniet algemene bekendheid.Enkele moskee-en kerkdiensten vonden weer plaats dankzij T.B. bemiddeling,