Eerder geplaatst nieuws uit het jaar  2010.

    

Sobat Lou Saenger 100 jaar!!!  

Lou Saenger met zijn dochter Yvonne Saenger tijdens de reünie 2006
 
Zaterdag 20 november 2010 werd onze sobat Lou Saenger 100 jaar.
Geweldig. Als je zoiets weet, dan stuur je niet gewoon een wenskaartje. Nee, daar moet speciale aandacht aan geschonken worden. Wat? Het voltallig bestuur zou met een bloemenweelde en sigaren op de stoep moeten staan bij deze jarige sobat. Een aubade aan deze sterke der sterken.
Maar na contact te hebben gehad met de jongste en tevens ook gelijk de oudste dochter van Lou, is gebleken dat Lou helemaal niet van al die “Poepelegeintjes” houdt. De bewonersraad werd al afgewimpeld. De burgemeester van Dordrecht had ook het nakijken. Ook van hem werd geen bloemenhulde, geen taart,  geen handjes komen schudden gewenst. “Tja, dat is pa he”,vertelde zijn dochter.
Met de gezondheid van Lou Saenger is het nog steeds goed. Zo goed zelfs, dat hij op zondagmorgen, vaste prik,  zijn eigen overhemden strijkt!!
En dat niet alleen, hij kookt zijn eigen potje, houdt zijn huisje schoon en doet ook zelf stofzuigen. Als zijn dochter langskomt en hem wilt helpen is steevast het antwoord: “Ga lekker naar je eigen huis a.u.b., daar heb je vast ook wel wat te doen!”
Hij houdt van Spaans eten en een wijntje. Boodschappen haalt Lou ook nog zelf. Wanneer dochter later op de dag daar komt, krijgt zij te horen dat Pa is vlotter dan dochter, want pa was al vroeg bij de kruidenier die op de kleintjes let. Hij loopt nog, met rollator, in 20 minuten naar postkantoor een eind verderop.
                                                                         
Lou: “Iedereen wil mij steeds helpen. Meneer gaat het wel? Kan ik wat voor u doen? “.
Dochter tegen pa: “Ik maak nou nooit zoiets mee”.
Lou: “ Ja ik heb nou eenmaal mijn gezicht mee”.
                                                                            
Nuchter is hij zeker wel. “Voor mijn begrafenis zoek je maar gezellige Hoempamuziek uit en vervoer mij maar met een kruiwagen!”
Zijn honderdste verjaardag werd in intieme Spaanse kring gevierd. Al wist de jarige daar zelf toen nog niets van. “Geen onzin. Ik vier deze dag niet en de rest van die dagen vier ik wel onder de grond”
Natuurlijk heeft het bestuur wel voor een felicitatie gezorgd met een groet van alle 2-6 RI sobats en het bestuur reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-brigade.
Lou kreeg namens het bestuur ook € 50,- aan slijterijcadeaubonnen voor alcoholische versnaperingen naar eigen keuze. 

 

 

   

 De Phaffdag van de Limburgse Jagers 
Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag. Een eerbetoon aan de oprichting van het Stamregiment op 23 november 1813 door de kolonel Phaff. Op 19 november werd ook het 60-jarig jubileum Limburgse Jagers gevierd. Marianne was samen met haar echtgenoot Joop door de overste uitgenodigd om deze dag op de Van Hornekazerne in Weert bij te wonen.
Na ontvangst met koffie en Limburgse vlaai in het bastion en de officiersmess werd het gezelschap verzocht om zich te verplaatsen naar de filmzaal alwaar een deel van het programma zou plaatsvinden. 
 

Na het hartelijk welkom aan o.a. de hulpbisschop Everardus de Jong, ( zie foto) provinciaal kabinetschef Jo Stijnen, oud-gouverneur baron Berend-Jan Van Voorst tot Voorst, loco-burgemeester Anton Kirkels en de militaire staf van de landmacht commandant landstrijdkrachten luitenant-generaal Rob Bertholee luisterden wij naar de toespraken. Tevens waren er uitreikingen van de Antoni-waarderingen. Een speciaal muziekwerk, het koraal 'Salute tot a friend' van componist Marc van Delft, werd gepresenteerd.  

De koraal is speciaal gecomponeerd als eerbetoon aan de gesneuvelden en gewonden van de missies en als een hulde aan het thuisfront en de vrienden van iedere  uitgezonden soldaat. Bovendien ging deze dag ook het digitale canon van de Limburgse Jagers on-line. Deze canon werd geïnitieerd door Luitenant-generaal b.d. P. Huysman en is ontworpen door medewerkers van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in samenspraak met de regimentscommandant en de Stichting Regiment Limburgse Jagers. De canon laat in twee delen zien het parate onderdeel van het Regiment Limburgse Jagers en de diverse tradities worden beschreven binnen het Regiment Limburgse Jagers. Het canon is op de computer te bekijken op de volgende link:  http://www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/canons/regiment_limburgse_jagers
 
Na deze programmaonderdelen binnenshuis werd iedereen verzocht naar buiten te gaan voor de herdenking gevallenen van het Regiment Limburgse Jagers en haar Stamregimenten en de uitvoering van de koraal door het reünie orkest Limburgse Jagers.  Ook hier werden nog toespraken gehouden, o.a. door overste Klein Schaarsberg. Al met al een prachtig mooie herdenking met het nieuwe muziekstuk. De koraal verwoord precies alle emoties. Het verdriet, volharding en triomf.
 
Een lunch werd na alle buitenactiviteiten aangeboden in het Bastion, de erwtensoep smaakte uitstekend.Later op de dag werd verder gegaan met het programma. Een lezing Uruzgan en Documentaire mei 1940 met uitleg.
Na nog een gesprek te hebben gehad met overste Klein Schaarsberg en de voorzitter Stichting Limburgse Jagers, Nico Vroom, was voor ons de dag bij de Limburgse Jagers ten einde gekomen.
In overleg met onze coördinator nazorg Marijke de Jong was al besloten om tijdens deze dag ook een sobat in de buurt van de kazerne te bezoeken.
                                                         
Hiermee sloegen wij meteen twee vliegen in een klap voor het zelfde geld. We zijn zuinig met het geld van de Sobats! 

 

Hoogvliet, 30 oktober 2010

 
 
Het is de laatste tijd voorgekomen dat er vragen waren  over het ledenbestand dat niet meer op de website wordt getoond. Ten eerste heb ik deze verwijderd vanwege privacybescherming van de sobats maar ook om mijn jarenlang werk en tijd te beschermen tegen misbruik van onbevoegde personen die deze gegevens "bestuurlijk" denken te mogen gebruiken door misleidende correspondentie aan de sobats te verzenden. 
 
Hebt u vragen over adressen of telefoonnummers van de leden kunt u altijd contact met mij opnemen. Nadat ik toestemming van de betreffende sobat heb gekregen, zal ik de adresgegevens bij u bekend maken. 
 
Blijft u a.u.b. wel uw adreswijzigingen doorgeven aan het secretariaat van de 
reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade, zodat wij een compleet ledenbestand kunnen blijven voeren.
 
Het  enige adres waar u uw adresgegevens aan door moet geven is bij het secretariaat van: 
 
Reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade,
Schakelpad 12,
3192 JH Hoogvliet.
tel: 010-4382758 of mobiel 06-25278220
 
Hartelijk dank en met vriendelijke groeten van de voorzitter/secretaris Marianne.

 

Het 60 jarig bestaan Regiment Limburgse Jagers.

Donderdag 1 juli 2010
 
 
Vanwege mijn onderscheiding  met de Antoni-waardering werd ik met partner, in mijn geval dus Joop, door de commandant en Stichting Regiment Limburgse Jagers uitgenodigd om in Roermond aanwezig te zijn bij de onthulling van een plaquette op het monument voor de Ernst Casimirkazerne.
 
De  plaquette  verwijst naar de oprichting van het Regiment Limburgse Jagers in de Ernst Casimirkazerne op 1 juli 1950. De naam Limburgse Jagers werd gekozen door Luitenant-kolonel  J.L.H.A. Antoni , die van 1948 tot 1950 commandant was van het 2e en 6e regiment  Infanterie en op 1 juli 1950 de eerste commandant werd van de Limburgse Jagers.
 
De dag begon al met de reis naar Roermond. Een prachtige zonovergoten dag met hoge temperaturen lag voor ons. Met open dak zoefden wij met de auto vanuit het Westen naar het Zuiden des Land. 
Na een ontvangst met een kopje koffie in Foroxity van het Designer Outlet Roermond was er een expositie militair materieel op het Kazerneplein, een doorlopende videopresentatie R.L.J., 
een expositie Historische Collectie L.B.J. en de stand van L.B.J.  
De dag werd muzikaal omlijst door verscheidene optredens van ReunieOrkest Limburgse Jagers.
 
Na  toespraken van de kap.b.d. de heer v.d. Ploeg,  de heer N.Vroon, voorziter Stichting Limburgse Jagers,  Generaal-Majoor M.C. de Kruif (Regimentsoudste) en de burgemeester van Roermond de heer H. van Beers was, in het bijzijn van de burgemeester van Weert, de heer Niederer en de monsieur van Roermond, om 13.00  de onthulling van de plaquette. Na het spelen van het Wilhelmus, volgde het Regimentslied, waarbij traditiegetrouw door militairen met de baret en door burgers met een witte zakdoek wordt gezwaaid. Het werd  een vrolijk gewapper. 

Na afloop van het officiële gedeelte  kreeg ik nog de kans om een kort gesprek met Generaal-Majoor de Kruif en Kolonel  R. van Harskamp (waarnemend regimentscommandant)  aan te gaan en kon ik  vermelden dat ik een verslag met foto van de onthulling op de website en in het eerst komende exemplaar van de Sepatoe Roesak zal plaatsen. 

Generaal-majoor M. de Kruif en kolonel R.van  Harskamp(foto Joop Pragt)

Na gebruik te hebben gemaakt van de lunch en  nog gesproken te hebben met o.a. luit.kol.b.d. de heer Tummers,  de heer Vroon, de heer de Leeuw  hebben we,  de raad van de Burgemeester van Beers opgevolgd en de winkels in het Disigner Outlet  en de binnenstad van Roermond bezocht. 

 

   

Donderdag 15 april 2010 secretaressedag. 

Een prachtige bos rozen van de ondersteuning redactie  Sepatoe Roesak.