Nieuws en nieuwtjes

   

 

 

 

 Voor alle veteranen die gediend hebben op JAVA
wordt dit jaar in Oirschot op
zaterdag 25 mei 2019
een reünie gehouden in de
Generaal-Majoor de Ruijter van Steveninck kazerne Oirschot
 
Deze reünie wordt georganiseerd door de
reünie- en nazorgcommissie 2-6R.I., T-Brigade.
Veteranen van alle onderdelen die deel hebben uitgemaakt van alle brigades die op Java zijn gelegerd geweest zijn bij ons deze dag heel erg welkom.
Let op: óók veteranenweduwen zijn van harte uitgenodigd.
 Deze dag zal deels in het teken staan van 75 jaar vrijheid. 

                           Het programma op die dag is als volgt:

10.00 uur            
 
11.30 uur – 12.00 uur   
12.00 uur – 12.15 uur                                              
12.15 uur – 12.35 uur    
 
      
12.35 uur – 13.25 uur
 
13.25 uur                                   
13.45 uur                                      
 
 
14.35 uur
14.40 uur
 
16.00 uur 
17.00 uur
Zaal open, ontvangst met koffie en cake,
tijd voor rondwandelen, ontmoetingen en praatjes.
Welkomstwoord en toespraken
Korte plaspauze en kelen smeren
Plechtige herdenking gevallenen in Nederlands –Indië  en overleden sobats in het afgelopen jaar, voordracht,
1 minuut stilte.
Borreltijd en praatjes maken, bezoeken stands 75jaar vrijheid in hal, bezichtigen monument en verkoop loten
Optreden artiesten.
Opstellen voor het maken van brigade-foto.
Verplaatsen naar de uitgebreide rijsttafel.
Bediening aan tafel.
Einde maaltijd.
Plasje, drankje en in de benen, optreden artiesten.
Verloting prijzen grote loterij en DE-loterij.
met daarbij en erna borrel of koffietijd.
Einde reünie. (natuurlijk kunt u met eigen- of speciaal vervoer ook eerder weg)                                                                                      
Leden van de Nederlands Indië Re-enactmentgroep
“Het Vergeten Leger”, zullen de gehele dag demonstraties geven.
 
Hebt u interesse om deze reünie bij te wonen?
Wilt u meer informatie over dit initiatief?
Neem dan contact op met:       Marianne Pragt-Lankhuizen
                                              Voorzitter/secretaris reünie & nazorgcommissie
                                              2-6RI- T-brigade
                                              Telefoon: 010-4382758
                                              Mobiel:    0625278220
                                              E-mail :   marianne.lankhuizen@gmail.com
                                                         www.sepatoeroesak.nl

Klik hier voor de nieuwsbrief met alle gegevens en het inschrijfformulier in word

KKlik hier voor de nieuwsbrief met alle gegevens en het inschrijfformulier in pfd.  

 

 

 

Het ledenblad Sepatoe Roesak december 2018 

 

 

 

Nu te bestellen:   Boek Jan van Boeijen: Zij werden geroepen. 

 

 

 

     Nationale herdenking stadspark Roermond 1 september 2018 
 

 

foto NIM

 

 

De Kapotte schoen gaat eraan! 
 
 

Maandag, 18 juni 2018,  tijdens het koffie uurtje heb ik de chocolade schoen meegenomen en uitgelegd wat deze schoen voor het 2e bataljon 6e regiment Infanterie, onderdeel van de " Tijger Brigade" op midden Java, betekende. 
Tijdens de reünie op Zaterdag 26 Mei 2018 werd aan mij en nog 2 aanwezigen 2.6. R.I deze"Sepatoe-Roesak" wat betekent, kapotte schoen, door Marianne aangeboden. Als eerbetoon voor alle mannen (800 man) die in de Gordel van Smaragd hun beste krachten gaven en enkele kameraden zelfs hun leven. De schoen die wij vol trots als embleem op ons uniform droegen, werd door mij ten grave gedragen. Dit in aanwezigheid van de 55 plussers, die in ons appartementengebouw wonen.
Met een rubberen hamer stuk geslagen en de schoen ter consumptie aangeboden.  Dit hele gebeuren was voor mij een plechtig moment. Een mooie periode in mijn leven werd hiermee afgesloten.
 

Marianne, Joop, Marijke, Bob en Theo bedankt dat jullie al die veteranen het gevoel geven trots te mogen zijn op alles wat zij gedaan hebben. 

lieve groetjes van ons beiden, Wim en Giny van Raaij, 2-6RI .

 

Reünie 26 mei 2018 overtreft voorgaande reünies! 

 

Voor de nieuwsbrief met vele foto's van de reünie 

26 mei 2018 te Oirschot 

klikt u op de foto.  

     

Menke de Groot (Veteraneninstituut) maakte een uitgebreide impressie van de reünie in Oirschot. Klik op onderstaande link om deze impressie te bekijken: 
 
1563-reuenie-indie-veteranen-java-26-mei-2018

                   

 

 

groeten uit Semarang

 

FC Oss schenkt  gesigneerde bal voor loterij reünie 26 mei 
 
 
Op 29 maart haalden Joop en Marianne Pragt bij FC Oss een gesigneerde wedstrijdbal op. Marianne had alle voetbalclubs in de ere-divisie en jupiler-leaque aangeschreven of zij iets hadden voor de 150 goodiebag die iedere bezoeker van de jaarlijkse reünie voor de Indiëveteranen gediend hebbende op Java, Nederlands Indië, mee naar huis krijgt. Omdat FC Oss niet over zoveel goodies beschikte, kwamen zij met wel een heel leuk alternatief: een wedstrijdbal met handtekeningen van de spelers voor de loterij. Opsturen van de bal was onhandig en besloten werd bij de eerst volgende mogelijkheid de bal op te halen. Dat was dus op 29 maart. 

                            Max (marketing FC Oss, voorzitter Marianne en de bal!

FC Oss, geweldig bedankt voor jullie inzet voor onze oudste militaire veteranen, de Indiëveteranen! 

 

 

 
 
Hebt u nog DE-punten in de keukenlade of voorraadbus liggen?  
Weet u niet wat u er mee doen moet? 
Voor onze reünie 2018 zamelen wij weer DE-punten in voor een extra gratis loterij voor onze veteranen. Vind u dit een mooi doel om uw punten aan te schenken, dan kunt u uw DE-punten opsturen aan het secretariaat.
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. 
Namens onze veteranen alvast bedankt!

 

 

 

.
 Eindelijk weer een Sepatoe Roesak. 

 

 

REÜNIE  2017

 

                                                                                                                       

Klik hier voor de  uitgebreide nieuwsbrief  

met het verslag en foto's van de succesvolle reünie 

van zaterdag 27 mei 2017

 

 

 

 

Nationale herdenking Roermond 2 september 2017 
 
 
 
 

Marianne Pragt bij krans T-Brigade en Java            Pieter Paulusma 1RS in gesprek met Adj. Paul Boes.
foto's : Joop Pragt 

 

 
Voor toespraken van de herdenking 2 september in het stadspark Hattum 
klikt u hieronder op de betreffende link: 

                               de heer Jo Kneepkens, waarnemend voorzitter N.I.M:  http://www.nim-roermond.nl/toespraken/kneepkens2017.htm

 

                                     Openingsgebed door Liduina van den Broek, 
                                    aalmoezenier veteranen regio Zuid-Nederlan: 
 
 
                                  Toespraak van Martin van Rijn, staatssecretaris 
                        van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

                  Gedicht geschreven door een groep leerlingen van de St. Hubertusschool 
                         in Herten en voorgedragen door een leerling daarvan, Ken Veselihttp://www.nim-roermond.nl/toespraken/st.hubertus2017.htm
                
           
                                         Declamatie geschreven en voorgedragen door 
                                           de heer Hans van Bergen, schrijver/dichter
http://www.nim-roermond.nl/toespraken/vanbergen2017.htm

 

 

 

Gerard van Pijkeren - Loslaten, dat gaat niet meer

j
 

Het boek ‘Loslaten, dat gaat niet meer’ met herinneringen van en aan meer dan negentig Ter Aarse Indiëgangers, waarbij in opgenomen de verhalen van een aantal ‘2-7 RI-ers’. Een bloemlezing van hun levensverhalen is te lezen door  op de volgende  link te klikken:  veteranen van 2-7RI

Een kennismaking met mannen op leeftijd, die in hun jonge jaren ver van huis ervaringen van blijvende betekenis voor de rest van hun leven hebben opgedaan. 

Loslaten, dat gaat niet meer. is te bestellen bij de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar door € 24,50 (€ 19,50 en € 5.-- verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL 81 RABO 0300366663 t.n.v. Cultuurhist. Ver. o.v.v. boek Indonesië. 

Na ontvangst van de betaling wordt het boek toegestuurd.

 

 

Veteranen-Generaal Ted Meines overleden 
 
 
 
 
 
Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines is op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd overleden. Meines had een belangrijke rol in de totstandkoming van het Nederlandse Veteranenbeleid en was zeer geliefd onder veteranen. Voor hij in voormalig Nederlands-Indië diende, was hij actief in het verzet en hielp onder meer bij het onderbrengen van honderden joodse kinderen.

 

Meines stond op zeer vriendschappelijke voet met Z.K.H. Bernhard Prins der Nederlanden. Die stimuleerde hem om actief te worden in de veteranenwereld. Zo richtte Meines als voorzitter van het Veteranen Legioen Nederland in de jaren 1988/1989 de Stichting Veteranen Platform op, een koepelorganisatie van op dat moment 32 veteranenorganisaties die de belangen van alle Nederlandse veteranen vertegenwoordigden in het overleg met het ministerie van Defensie. Als voorzitter van het Veteranen Platform leverde Meines een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Nederlandse veteranenbeleid.
 
Verder vervulde Meines – samen met prins Bernhard en de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Defensie, mr. Gerard Peijnenburg-  een bijzondere rol binnen de organisatie van de herdenkingsactiviteiten op 5 mei in Wageningen. Hij was de motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé. Tijdens dit defilé was Meines paradecommandant ten overstaande van de parade-inspecteur, prins Bernhard.

 

Meines toonde zich tot op het laatst zeer betrokken bij de veteranenzaak. Op informele wijze bleef hij in veel contacten de zaak van veteranen bepleiten en woonde hij met grote regelmaat veteranenbijeenkomsten bij. Op die bijeenkomsten nam hij vaak en zeer gepassioneerd het woord, iedere toespraak steevast hartgrondig afsluitend met de woorden ‘Ik hou van jullie!".
 
Tot het laatste moment zette hij zich met hart en ziel in voor ‘zijn’ veteranen. Zo pleitte hij afgelopen april in de Tweede Kamer nog vurig voor een veteranencentrum in het oude Paleis Soestdijk – mede als eerbetoon aan ‘zijn’ prins.

 

Hij was drager van diverse hoge onderscheidingen, waaronder Ridder der  Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde  van Oranje -Nassau, het ereteken voor Verdienste in goud, het  Ereteken voor Orde en Vrede en Mobilisatiek-oorlogskruis. Verder was hij dragen de Yad Veshem medaille en ereburger van de staat Israel.
 
Wij wensen de familie en naasten veel sterkte. Wij zullen hem missen, maar nimmer vergeten.

De afscheidsplechtigheid vond 5 januari plaats. De plechtigheid was alleen voor genodigden

bron: veteraneninstituut. 

 

 

nieuwsbrief december 2016 
 
Het blad Sepatoe Roesak van december verschijnt dit keer niet. 
U ontvangt in plaats daarvan een nieuwsbrief van ons.

 

      
 
NIEUW BOEK !!!!
DRIK (in Indië)

Drik is de titel van dit nieuwe boek en kent als sub-titel "Dagboek van een oorlogsvrijwilliger en trouw vaderlander". Drik  is de afkorting van Hendrik van Riel, hij diende het vaderland in het verre  Indië van 1945-1948. Hendrik was daar ingedeeld bij de Tijgerbrigade II-6 R.I. als verbindingsman. Hij was gelegerd te Semarang op Midden-Java.
Soldaat Hendrik heeft tijdens zijn verblijf in Indië een dagboek bijgehouden. Het is dan ook dit dagboek wat de aanleiding is geweest een boekje samen te stellen ± 70 jaar na dato.
Hendrik heeft tijdens zijn leven nooit over de Indië periode gesproken, dit fenomeen is algemeen bekend.
 
Tijdens  het samenstellen bleek verder dat soldaat Van Riel tijdens zijn verblijf in Indië betrokken was bij de oprichting van een passantenhuis in de Kampong Ngalian. Hiervan schreef hij echter niets in zijn dagboek. Het waren krantenknipsels die hiervan verslag deden. Een eerdere oproep om meer informatie heeft niet geleid tot extra inzicht over dit passantenhuis.
Ook is er aandacht besteed aan korporaal-sergeant Van Gelder van II-6 R.I die in Indië werd onderscheiden met de Bronzen Leeuw (dapperheids onderscheiding). Verder zijn er een  3-tal interviews opgenomen van dienstplichtigen die ook in Indië hebben gediend maar niet bij II-6 R.I.
Het boekje heeft het formaat 170x243 mm met harde kaft en telt ongeveer 112 pagina's met 95 afbeeldingen. Het voorwoord is geschreven door de heer Th.W.R. Doorman (zoon van de bekende Karel). Heeft u interesse om in het bezit te komen van dit nieuwe boekje, dan kunt u hiervoor intekenen en dat kan vanaf heden tot uiterlijk 15 mei a.s.. Als u tijdig intekent wordt tevens uw naam en woonplaats in het boek vermeld. 
Teken nu in en maak nu € 12,- over op rekening NL 64 RABO 0110 1100 05  t.n.v. 
G.J. Valckx, Chaam dit is inclusief de kosten voor verzending naar uw huisadres.
Vergeet niet bij uw bestelling uw adres en woonplaats te vermelden, zodat ik na
14 augustus 2016 het boekje kan toezenden.
 
Vragen en of inlichtingen bij de auteur; G.J. Valckx, Brouwerij 36 4861 SN  Chaam                                    Email; gjvalckx@kpnmail.nl. of tel. 0161-491927.

 

 

 
       

REÜNIE  GEHELE TIJGERBRIGADE EN MIDDEN JAVA

Zaterdag 26 september 2015 te Vught

 

Wederom een groot succes!! 

Klik hier voor de nieuwsbrief oktober met verslag reünie

klik hier voor de meer dan 700 honderd foto's .

directeur veteraneninstituut. 

   

 

                         
 
                                                
                                                     
                  Wordt ook vriend van het Vfonds .

 

 Doe mee en investeer ook in vrede!

 

Vindt u vrede en vrijheid ook zo belangrijk? 
   Wilt u hier zelf ook een steentje aan bijdragen? 

 

 

Roermond 5 september 2015 

 

voor ons ledenblad Sepatoe Roesak van april/mei 2015 klikt u hier !

Wij wensen iedereen weer veel leesplezier.

 

 

Lintjesregen 24 april 2015  'Onmisbare schakel '

Marianne Pragt Lankhuizen rechts naast minister Janine Hennis-Plasschaert (foto:defensie). 

 
 
 
"Al twintig jaar bent u met hart en ziel bezig om uitvoering te geven aan het veteranenbeleid zoals het bedoeld is. Waardering en erkenning zijn de belangrijkste trefwoorden in ons beleid én dat is precies wat u dagelijks uitdraagt.
Die waardering en erkenning gaan in de eerste plaats naar uw eigen vader. Hij diende in Nederlands Indië, van 1945 tot 1948. Aanvankelijk sprak uw vader liever niet over zijn ervaringen in Nederlands Indië, maar door uw aanhoudende belangstelling ging hij uiteindelijk overstag.
En daarmee zette hij de deur open voor de waardering en erkenning die hij zo dik verdient.
Het verhaal van uw vader was het startsein voor alle activiteiten die u sindsdien ontplooid heeft voor de veteranen van zijn Bataljon 2-6 RI. In de volksmond Sepatoe Roesak oftewel de Kapotte Schoen genoemd.
In 1995 werd u secretaris van de reünie-commissie en dat bent u tot op de dag van vandaag. Sinds 2010 bent u bovendien voorzitter en heeft u het werkterrein van de commissie verbreed. Want naarmate de veteranen ouder worden – de oudsten zijn inmiddels de honderd gepasseerd – wordt u steeds actiever.
U heeft een website opgezet met het verhaal van uw vader én het bataljon. Het is belangrijk dat die geschiedenis bewaard blijft. Daarmee begint immers de erkenning en het begrip voor wat de veteranen hebben doorstaan.
U bent een enorme steun en toeverlaat.
U bezoekt zieke veteranen en bemiddelt bij problemen. U bezoekt begrafenissen en crematies, en organiseert dan een erewacht.
Zo bent u uitgegroeid tot de onmisbare verbindende schakel. En uw inzet is niet bepaald onopgemerkt gebleven. Het heeft Zijne Majesteit dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde Van Oranje-Nassau."

 

 
 
 
 
 
 
kolonel der cavalerie W. van den Bos, luitenant-kolonel der infanterie M.J.M. Donkers, majoor van de Koninklijke Luchtmacht M.A.P.T. van Gestel, luitenant-kolonel der cavalerie C.J.C.H. de Haan,
 
 
 

 

in Memoriam 

Wij wensen familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte 

met de verwerking van het verlies van onze overleden  sobats.

Wij zullen hen gedenken tijdens onze eerst komende reünie. 

 

 

 

Reünie voor de gehele T- Brigade 

zaterdag 27 september 2014 weer een groot succes!   
 
 

 

met uitgebreid verslag van de reünie 27 september 2014 Vught. 
 
 
voor de foto's reünie 27 september 2014 te Vught 
 
 
klik op:   tijgerbrigadereunie%202014  
voor dezelfde foto's maar dan in diapresentatie. 
 
 
Klik hier 
voor de toespraak van de voorzitter Marianne Pragt 

 

Klik hier 
voor de toespraak door Indië-veteraan Gerard Hegge 
in opdracht bij afwezigheid van 
K.T.Z.A.b.d. Frank Marcus, directeur veteraneninstituut
 
voor de toespraak van plaatsvervangend commandant Tijgercompagnie 
luitenant Jan Heesters 
 
Klik hier 
voor de toespraak van  commandant 42 Pantserinfanteriebataljon
  Limburgse Jagers, Regimentscommandant der Limburgse Jagers,  
Luitenant Kolonel overste Ramon Jansen
 
 

                             

Wie helpt er mee om zoveel mogelijk namen bij deze foto te krijgen. 
Het betreft 2-6RI in 1945  Leijenbroek in Sittart  Klik op de foto om naar een genummerde vergroting te gaan. 

 

 

Contact

Reünie en nazorgcommissie 2-6 R.I., T-Brigade.
 
voorzitter -secretaris:
Mevr.Marianne Pragt-Lankhuizen
Schakelpad 12,
3192 JH Hoogvliet
tel: 010-4382758 of mob. 06-25278220
adreswijzigingen, jubilea, overlijden, en telefonisch contact.
tevens
 
redactie en layout boekje Sepatoe Roesak
en 
webmaster www.sepatoeroesak.nl 
 
De heer Joop Pragt, Penningmeester en redactionele ondersteuning:
Schakelpad 12,
3192 JH Hoogvliet,
telefoon: 010-4382758
 
Mevr. Marijke de Jong, coördinator nazorg.
email: mellanion@hotmail.com
 
 
De heer Theo Eversen, verzorging en verzending drukwerk
Hoofdstraat 151a
6432 GB Hoensbroekmail.com
email: theoeversen@gmail.com