Nieuws en nieuwtjes

   

Inzamelingsactie Douwe Egbertspunten voor loterij veteranen

.
.
Douwe Egbertspunten voor onze veteranen. 

Het was, zoals de veteranen dat ieder jaar van ons gewend waren, de bedoeling om in 2020 weer een jaarlijkse reunie te organiseren voor onze oudste militaire veteranen, de Indiëgangers. Helaas Corona gooide roet in het eten. 

Maar we blijven positief! Voor de eerstvolgende, veilig, te organiseren landelijke reünie voor onze oudste militaire veteranen, de Indiëgangers uit het gehele land, zamelen wij Douwe Egbertspunten in voor mooie prijzen voor een dan te houden loterij. 
Bent u bij uw  corona-opruiming nog punten tegengekomen? Weet u niet wat ermee te doen? Onze veteranen kunt u ermee blij maken. 
mail: marianne.lankhuizen@ gmail.com voor uw reactie.

De opzet is dat we proberen om zoveel mogelijk DE-donateurs uit het hele land te krijgen. De veteranen, afkomstig uit het hele land,  hebben eerdere reünies genoten van alle aandacht en respect dat zij d.m.v. voorgaande acties mochten ontvangen. 

Klik hier voor nieuwsbrieven m.b.t. eerdere georganiseerde reunies.  

Iedereen die punten doneert wordt, indien daar toestemming voor is gegeven, vermeldt op een groot bord dat bij de loterijprijzen staat. Zo kunnen de veteranen zien hoeveel mensen hen met deze actie een warm hart toedragen. Een enthousiast applaus klinkt dan uit de zaal. 
Mocht het niet mogelijk zijn om vanwege de coronacrisis dit jaar de reünie door te laten gaan, hebben we als alternatief een thuisloterij in gedachten waarbij de gewonnen prijzen worden thuisbezorgd bij de prijswinnende veteranen. Zo wie zo komt er dus vast en zeker  een loterij. Dit als compensatie als er weer geen reunie zou kunnen plaatsvinden. 

Meer weten over ons en de veteranen? Kijk eens verder op deze site

Marianne Pragt-Lankhuizen, voorzitter en secretaris
secretariaat:

 

 

Toch een Sepatoe Roesak ondanks de  Coronatijd 

 

 

 

 

Nationale herdenking Roermond 2020 zonder publiek 

.

.

Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 
PERSBERICHT 

Herdenking 5 september bij het Nationaal Indië-monument in Roermond 


Het coronavirus heeft ons dagelijks leven behoorlijk in de war gebracht. Maatregelen om het virus zoveel mogelijk in te dammen heeft onze manier van leven ingedamd: de anderhalve meter samenleving werd werkelijkheid. Sociale afstand, minder contact. Op dinsdag de 21 april bleek uit het kabinetsbesluit dat we er nog lang niet zijn: ‘Beter voorzichtigheid nu, dan spijt achteraf’. Het bestuur van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 heeft besloten om de geldende maatregelen tot 01 september ook toe te passen voor onze herdenking op 05 september Voor velen is dit treurig nieuws. Ook voor het bestuur is het moeilijk om dit besluit te accepteren; uw veiligheid en het welzijn van u en uw familie is echter onze grootste zorg. 

Het bestuur richt zich hierbij in het bijzonder tot de Indië-veteranen: vanwege de hoge leeftijd, vanwege veelal de broze gezondheid ‘Blijft u alstublieft thuis!’. De jaarlijkse herdenking zoals u dat gewend bent zal niet op gelijke wijze als in voorafgaande jaren plaatsvinden. De herdenking zal in aangepaste vorm, zonder publiek, doorgaan zodat we toch samen kunnen stilstaan en eer betonen aan allen die strijden en hebben gestreden voor vrede, vrijheid en veiligheid. De herdenking wordt via tv dan wel livestream uitgezonden. 

Voor nadere informatie Charlotte van Dijk-Pieters 06 55328306 secretariaat@nim-roermond.nl 

 

 

 

reünie 30 mei 2020

 
.

Vanwege het coronavirus zal de reünie voor alle veteranen gediend hebbende op Java, die gepland stond op 30 mei a.s. te Oirschot,  niet plaatsvinden. 

De reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade en Javaveteranen probeert onder voorbehoud de reünie te verplaatsen naar een nader te bepalen datum van dit jaar. 

Hierover krijgen alle bij de commissie bekenden nog bericht. Voor nadere informatie: marianne.lankhuizen@gmail.com of 

tel 010-482758 mob. 06-25278220

 

Uiteraard hielden en houden wij ons aan de voorschriften die ons worden voorgeschreven m.b.t. de uitbraak van het coronavirus.

Dat betekent voor ons dat de geplande reünie van 30 mei a.s.  niet door zal gaan. Zelf hadden wij ook al het idee dat dit het geval zou zijn.
Gisteravond, 23 maart,is het dus bevestigd. De gezondheid van de veteranen, maar ook die van al het personeel, gasten en vrijwilligers die aanwezig zijn  tijdens zo'n reunie, staat bovenaan. 
We leven mee met iedereen die organisatorisch betrokken is met de geplande evenementen die nu geen doorgaan zullen hebben of uitgesteld worden tot
later. Toch blijft het belangrijkste nu, al diegene die getroffen zijn door het virus, ziek zijn, dierbaren hebben verloren en nog zullen verliezen. Wij wensen diegene die in directe omgeving te maken heeft met de gevolgen van dit vreselijke virus heel veel sterkte toe. 

Voor hen die zich maar niet kunnen neerleggen bij de genomen maatregelen om het virus te stoppen, heb ik één  raad. 

Als we anders gaan denken en kijken wat we nog wel allemaal kunnen en hebben, dan stopt misschien het klagen over wat niet meer kan.

Marianne, de voorzitter. 

 

 

Het ledenblad Sepatoe Roesak 

 

Voor de Sepatoe Roesak december 2019 klikt u hier .

Wij wensen u weer veel leesplezier. 

 

 

Nationale herdenking Roermond september 2019

 

 

 

 

 

Speciaal bericht  m.b.t. de gezondheid van penningmeester,  
ceremoniemeester en echtgenoot Joop Pragt 

klik op de afbeelding 

         

 

 

 

 

reünie 25 mei 2019!

Voor de nieuwsbrief met het verslag en foto's van deze reünie 

klikt u hier  of op de foto.

 

 

 

Nu te bestellen:   Boek Jan van Boeijen: Zij werden geroepen. 

 

 

 

 

De Kapotte schoen gaat eraan! 
 

Maandag, 18 juni 2018,  tijdens het koffie uurtje heb ik de chocolade schoen meegenomen en uitgelegd wat deze schoen voor het 2e bataljon 6e regiment Infanterie, onderdeel van de " Tijger Brigade" op midden Java, betekende. 
Tijdens de reünie op Zaterdag 26 Mei 2018 werd aan mij en nog 2 aanwezigen 2.6. R.I deze"Sepatoe-Roesak" wat betekent, kapotte schoen, door Marianne aangeboden. Als eerbetoon voor alle mannen (800 man) die in de Gordel van Smaragd hun beste krachten gaven en enkele kameraden zelfs hun leven. De schoen die wij vol trots als embleem op ons uniform droegen, werd door mij ten grave gedragen. Dit in aanwezigheid van de 55 plussers, die in ons appartementengebouw wonen.
Met een rubberen hamer stuk geslagen en de schoen ter consumptie aangeboden.  Dit hele gebeuren was voor mij een plechtig moment. Een mooie periode in mijn leven werd hiermee afgesloten.
 

Marianne, Joop, Marijke, Bob en Theo bedankt dat jullie al die veteranen het gevoel geven trots te mogen zijn op alles wat zij gedaan hebben. 

lieve groetjes van ons beiden, Wim en Giny van Raaij, 2-6RI .

 

Reünie 26 mei 2018 overtreft voorgaande reünies! 

 

Voor de nieuwsbrief met vele foto's van de reünie 

26 mei 2018 te Oirschot 

klikt u op de foto.  

     

Menke de Groot (Veteraneninstituut) maakte een uitgebreide impressie van de reünie in Oirschot. Klik op onderstaande link om deze impressie te bekijken: 
 
1563-reuenie-indie-veteranen-java-26-mei-2018

                   

 

 

groeten uit Semarang

 

 
 
Hebt u nog DE-punten in de keukenlade of voorraadbus liggen?  
Weet u niet wat u er mee doen moet? 
Voor onze reünie 2018 zamelen wij weer DE-punten in voor een extra gratis loterij voor onze veteranen. Vind u dit een mooi doel om uw punten aan te schenken, dan kunt u uw DE-punten opsturen aan het secretariaat.
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. 
Namens onze veteranen alvast bedankt!

 

 

 

 

Nationale herdenking Roermond 2 september 2017 
 
 
 
 

Marianne Pragt bij krans T-Brigade en Java            Pieter Paulusma 1RS in gesprek met Adj. Paul Boes.
foto's : Joop Pragt 

 

 
Voor toespraken van de herdenking 2 september in het stadspark Hattum 
klikt u hieronder op de betreffende link: 

                               de heer Jo Kneepkens, waarnemend voorzitter N.I.M:  http://www.nim-roermond.nl/toespraken/kneepkens2017.htm

 

                                     Openingsgebed door Liduina van den Broek, 
                                    aalmoezenier veteranen regio Zuid-Nederlan: 
 
 
                                  Toespraak van Martin van Rijn, staatssecretaris 
                        van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

                  Gedicht geschreven door een groep leerlingen van de St. Hubertusschool 
                         in Herten en voorgedragen door een leerling daarvan, Ken Veselihttp://www.nim-roermond.nl/toespraken/st.hubertus2017.htm
                
           
                                         Declamatie geschreven en voorgedragen door 
                                           de heer Hans van Bergen, schrijver/dichter
http://www.nim-roermond.nl/toespraken/vanbergen2017.htm

 

 

 

Gerard van Pijkeren - Loslaten, dat gaat niet meer

j
 

Het boek ‘Loslaten, dat gaat niet meer’ met herinneringen van en aan meer dan negentig Ter Aarse Indiëgangers, waarbij in opgenomen de verhalen van een aantal ‘2-7 RI-ers’. Een bloemlezing van hun levensverhalen is te lezen door  op de volgende  link te klikken:  veteranen van 2-7RI

Een kennismaking met mannen op leeftijd, die in hun jonge jaren ver van huis ervaringen van blijvende betekenis voor de rest van hun leven hebben opgedaan. 

Loslaten, dat gaat niet meer. is te bestellen bij de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar door € 24,50 (€ 19,50 en € 5.-- verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL 81 RABO 0300366663 t.n.v. Cultuurhist. Ver. o.v.v. boek Indonesië. 

Na ontvangst van de betaling wordt het boek toegestuurd.

 

 

Veteranen-Generaal Ted Meines overleden 
 
 
 
 
 
Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines is op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd overleden. Meines had een belangrijke rol in de totstandkoming van het Nederlandse Veteranenbeleid en was zeer geliefd onder veteranen. Voor hij in voormalig Nederlands-Indië diende, was hij actief in het verzet en hielp onder meer bij het onderbrengen van honderden joodse kinderen.

 

Meines stond op zeer vriendschappelijke voet met Z.K.H. Bernhard Prins der Nederlanden. Die stimuleerde hem om actief te worden in de veteranenwereld. Zo richtte Meines als voorzitter van het Veteranen Legioen Nederland in de jaren 1988/1989 de Stichting Veteranen Platform op, een koepelorganisatie van op dat moment 32 veteranenorganisaties die de belangen van alle Nederlandse veteranen vertegenwoordigden in het overleg met het ministerie van Defensie. Als voorzitter van het Veteranen Platform leverde Meines een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Nederlandse veteranenbeleid.
 
Verder vervulde Meines – samen met prins Bernhard en de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Defensie, mr. Gerard Peijnenburg-  een bijzondere rol binnen de organisatie van de herdenkingsactiviteiten op 5 mei in Wageningen. Hij was de motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé. Tijdens dit defilé was Meines paradecommandant ten overstaande van de parade-inspecteur, prins Bernhard.

 

Meines toonde zich tot op het laatst zeer betrokken bij de veteranenzaak. Op informele wijze bleef hij in veel contacten de zaak van veteranen bepleiten en woonde hij met grote regelmaat veteranenbijeenkomsten bij. Op die bijeenkomsten nam hij vaak en zeer gepassioneerd het woord, iedere toespraak steevast hartgrondig afsluitend met de woorden ‘Ik hou van jullie!".
 
Tot het laatste moment zette hij zich met hart en ziel in voor ‘zijn’ veteranen. Zo pleitte hij afgelopen april in de Tweede Kamer nog vurig voor een veteranencentrum in het oude Paleis Soestdijk – mede als eerbetoon aan ‘zijn’ prins.

 

Hij was drager van diverse hoge onderscheidingen, waaronder Ridder der  Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde  van Oranje -Nassau, het ereteken voor Verdienste in goud, het  Ereteken voor Orde en Vrede en Mobilisatiek-oorlogskruis. Verder was hij dragen de Yad Veshem medaille en ereburger van de staat Israel.
 
Wij wensen de familie en naasten veel sterkte. Wij zullen hem missen, maar nimmer vergeten.

De afscheidsplechtigheid vond 5 januari plaats. De plechtigheid was alleen voor genodigden

bron: veteraneninstituut. 

 

 

      
NIEUW BOEK !!!!
DRIK (in Indië)

Drik is de titel van dit nieuwe boek en kent als sub-titel "Dagboek van een oorlogsvrijwilliger en trouw vaderlander". Drik  is de afkorting van Hendrik van Riel, hij diende het vaderland in het verre  Indië van 1945-1948. Hendrik was daar ingedeeld bij de Tijgerbrigade II-6 R.I. als verbindingsman. Hij was gelegerd te Semarang op Midden-Java.
Soldaat Hendrik heeft tijdens zijn verblijf in Indië een dagboek bijgehouden. Het is dan ook dit dagboek wat de aanleiding is geweest een boekje samen te stellen ± 70 jaar na dato.
Hendrik heeft tijdens zijn leven nooit over de Indië periode gesproken, dit fenomeen is algemeen bekend.
 
Tijdens  het samenstellen bleek verder dat soldaat Van Riel tijdens zijn verblijf in Indië betrokken was bij de oprichting van een passantenhuis in de Kampong Ngalian. Hiervan schreef hij echter niets in zijn dagboek. Het waren krantenknipsels die hiervan verslag deden. Een eerdere oproep om meer informatie heeft niet geleid tot extra inzicht over dit passantenhuis.
Ook is er aandacht besteed aan korporaal-sergeant Van Gelder van II-6 R.I die in Indië werd onderscheiden met de Bronzen Leeuw (dapperheids onderscheiding). Verder zijn er een  3-tal interviews opgenomen van dienstplichtigen die ook in Indië hebben gediend maar niet bij II-6 R.I.
Het boekje heeft het formaat 170x243 mm met harde kaft en telt ongeveer 112 pagina's met 95 afbeeldingen. Het voorwoord is geschreven door de heer Th.W.R. Doorman (zoon van de bekende Karel). Heeft u interesse om in het bezit te komen van dit nieuwe boekje, dan kunt u hiervoor intekenen en dat kan vanaf heden tot uiterlijk 15 mei a.s.. Als u tijdig intekent wordt tevens uw naam en woonplaats in het boek vermeld. 
Teken nu in en maak nu € 12,- over op rekening NL 64 RABO 0110 1100 05  t.n.v. 
G.J. Valckx, Chaam dit is inclusief de kosten voor verzending naar uw huisadres.
Vergeet niet bij uw bestelling uw adres en woonplaats te vermelden, zodat ik na
14 augustus 2016 het boekje kan toezenden.
 
Vragen en of inlichtingen bij de auteur; G.J. Valckx, Brouwerij 36 4861 SN  Chaam                                    Email; gjvalckx@kpnmail.nl. of tel. 0161-491927.

 

 
       

REÜNIE  GEHELE TIJGERBRIGADE EN MIDDEN JAVA

Zaterdag 26 september 2015 te Vught

 

Wederom een groot succes!! 

Klik hier voor de nieuwsbrief oktober met verslag reünie

klik hier voor de meer dan 700 honderd foto's .

directeur veteraneninstituut. 

   

 

                         
 
                                                
                                                     
                  Wordt ook vriend van het Vfonds .

 

 Doe mee en investeer ook in vrede!

 

Vindt u vrede en vrijheid ook zo belangrijk? 
   Wilt u hier zelf ook een steentje aan bijdragen? 

 

 

Roermond 5 september 2015 

 

Lintjesregen 24 april 2015  'Onmisbare schakel '

Marianne Pragt Lankhuizen rechts naast minister Janine Hennis-Plasschaert (foto:defensie). 

 
 
 
"Al twintig jaar bent u met hart en ziel bezig om uitvoering te geven aan het veteranenbeleid zoals het bedoeld is. Waardering en erkenning zijn de belangrijkste trefwoorden in ons beleid én dat is precies wat u dagelijks uitdraagt.
Die waardering en erkenning gaan in de eerste plaats naar uw eigen vader. Hij diende in Nederlands Indië, van 1945 tot 1948. Aanvankelijk sprak uw vader liever niet over zijn ervaringen in Nederlands Indië, maar door uw aanhoudende belangstelling ging hij uiteindelijk overstag.
En daarmee zette hij de deur open voor de waardering en erkenning die hij zo dik verdient.
Het verhaal van uw vader was het startsein voor alle activiteiten die u sindsdien ontplooid heeft voor de veteranen van zijn Bataljon 2-6 RI. In de volksmond Sepatoe Roesak oftewel de Kapotte Schoen genoemd.
In 1995 werd u secretaris van de reünie-commissie en dat bent u tot op de dag van vandaag. Sinds 2010 bent u bovendien voorzitter en heeft u het werkterrein van de commissie verbreed. Want naarmate de veteranen ouder worden – de oudsten zijn inmiddels de honderd gepasseerd – wordt u steeds actiever.
U heeft een website opgezet met het verhaal van uw vader én het bataljon. Het is belangrijk dat die geschiedenis bewaard blijft. Daarmee begint immers de erkenning en het begrip voor wat de veteranen hebben doorstaan.
U bent een enorme steun en toeverlaat.
U bezoekt zieke veteranen en bemiddelt bij problemen. U bezoekt begrafenissen en crematies, en organiseert dan een erewacht.
Zo bent u uitgegroeid tot de onmisbare verbindende schakel. En uw inzet is niet bepaald onopgemerkt gebleven. Het heeft Zijne Majesteit dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde Van Oranje-Nassau."

 

 
 
 
 
 
 
kolonel der cavalerie W. van den Bos, luitenant-kolonel der infanterie M.J.M. Donkers, majoor van de Koninklijke Luchtmacht M.A.P.T. van Gestel, luitenant-kolonel der cavalerie C.J.C.H. de Haan,
 
 
 

 

 

 

Reünie voor de gehele T- Brigade 

zaterdag 27 september 2014 weer een groot succes!   
 
 

 

met uitgebreid verslag van de reünie 27 september 2014 Vught. 
 
 
voor de foto's reünie 27 september 2014 te Vught 
 
 
klik op:   tijgerbrigadereunie%202014  
voor dezelfde foto's maar dan in diapresentatie. 
 
 
Klik hier 
voor de toespraak van de voorzitter Marianne Pragt 

 

Klik hier 
voor de toespraak door Indië-veteraan Gerard Hegge 
in opdracht bij afwezigheid van 
K.T.Z.A.b.d. Frank Marcus, directeur veteraneninstituut
 
voor de toespraak van plaatsvervangend commandant Tijgercompagnie 
luitenant Jan Heesters 
 
Klik hier 
voor de toespraak van  commandant 42 Pantserinfanteriebataljon
  Limburgse Jagers, Regimentscommandant der Limburgse Jagers,  
Luitenant Kolonel overste Ramon Jansen
 
 

                             

Wie helpt er mee om zoveel mogelijk namen bij deze foto te krijgen. 
Het betreft 2-6RI in 1945  Leijenbroek in Sittart  Klik op de foto om naar een genummerde vergroting te gaan. 

 

 

Contact

Reünie en nazorgcommissie 2-6 R.I., T-Brigade.
 
voorzitter -secretaris:
Mevr.Marianne Pragt-Lankhuizen
Schakelpad 12,
3192 JH Hoogvliet
tel: 010-4382758 of mob. 06-25278220
adreswijzigingen, jubilea, overlijden, en telefonisch contact.
tevens
 
redactie en layout boekje Sepatoe Roesak
en 
webmaster www.sepatoeroesak.nl 
 
De heer Joop Pragt, Penningmeester en redactionele ondersteuning:
Schakelpad 12,
3192 JH Hoogvliet,
telefoon: 010-4382758
 
Mevr. Marijke de Jong, coördinator nazorg.
email: mellanion@hotmail.com
 
 
De heer Theo Eversen, algemeen commissielid
email: theoeversen@gmail.com