I N  M E M O R I A M
Sgt. J.W. Bout
01- 07- 1921  -   03- 09 - 1946
     
               JEZUS MARIA JOZEF
 
            Gedenk in Uwe gebeden
             JOHAN WILLEM BOUT
   geboren te Kerkrade 1 Juli 1921. Gewond te 
   Semarang en overleden op zijn thuisreis
                   3 September 1946
                         ----------
We hebben, zegt Christus, geen beter
middel om de liefde te beoefenen,dan ons
leven te geven voor hem, die wij liefhebben.
De soldaat, die sterft om zijn broeders te
redden, vervult de hoogste roem van
naastenliefde ( Kard. Mercier)
                    ------------------
Vergiffenis, die mij heeft geschapen
Die mij verlost hebt en gered
Vergiffenis, eer ik val in slape
Met U op het schrikkelijk folterbed.
O, Jezus, wil nu, in't ander leven
Vergiffenis en verrijzenis geven
         -----------------------
Mijn Jezus Barmhartigheid!
                  --------------------------