KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                            KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                        TERRITORIAAL - tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN- JAVA
                                                                                       DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.
                                                                          
                                                                     OVERZICHT EN ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                     op 28 Juli - 22.00

                  NO. 8 GEHEIM 

                             A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                                  1. Militair overzicht.

                                      a. Aan het 0. en ZO.frt, wordt voortgegaan met de consolidering van de ingenomen posities.

                                      b. Z.front.
                                          27 Juli: Zuivering van Oost Salatiga, Djatiroenggo en Bedono en een verkenningsstoot naar 
                                          Bandoen 1 had plaats.
                                          28 juli lu verk.: De toegangswegen vanuit het Z.naar Salatiga zijn thans talloze 
                                          boomversperringen aangebracht en bruggen vernield ,nl op de rijweg Salatiga- Bojolali de 
                                          bruggen ; 064720, 073647 en 080637. Op de rijweg Tingkirtengah (0610) Karanggedé (2070).
                                          de brug 089105.
                                          Op de rijweg Baroekan (0970) Klero (0665) de brug 090703. 
                                          De brug NO van Bringin 083836 en 082837 zijn vernield. Op de weg Z. van de Rawa Pening van  
                                          Ambarawa naar Salaltiga zijn wegversperringen en is de brug vernield.
                                          Op de weg van Ambarawa naar Magelang zijn de bruggen 861754 en 850733 vernield en bevinden  
                                          zich talloze  boomversperringen. De bruggen 037714 en 007041 zijn hersteld. De bevolking neemt 
                                          ( gedwongen ) deel aan het kappen van de boomversperringen.
                                          De vij concentreert zich in het rayon Salatiga -Oost en Bringin Z. en dringt in de ri. Bedono op.
                                          De vij blijft doorgaan met het verbreken van eigen verbindingen.
                                          Bij de ondernomen zuiveringsacties welke tijdrovend zijn en veel troepen eisen, zijn 8 
                                          krijgsgevangenen gemaakt, en bedroegen de vij. verliezen 4 doden. 
                                          Buit: documenten, een gemetselde brandkast en kantoormeubilair in H.K. Laskar Rajat (062731)
                                          De waterleiding van Salatiga is buiten het beschermd gebied afgesloten door de vij. Voortgaan 
                                          met scherpe maatregelen tegen rampok is noodzakelijk.
                                          Te Ambarawa verzamelt een NIGEO-team met succes goederen. Door gebrek aan 
                                          vervoersmiddelen wordt het snel concentreren van voorraden ernstig bemoeilijkt. Bevoorrading 
                                          van vij troepen schijnt veel te wensen over te laten, binnengekomen berichten melden dat zij hun 
                                          mil. Kleding ruilen tegen voedsel. 

                                       c. W.frt. Op de rijweg Kaliwoengoe- Kendal liggen ± 100 bomen benevens opgebroken spoorrails, 
                                           terwijl de brug 739169 met de afmetingen 54 m bij 6 m vernield is.
                                           Verder is een groot deel van de spoorweg opgebroken.
                                           Talloze evacuees stromen van de Westzijde ons gebied binnen, daar ze door de T.N.I. van hun 
                                           woonsteden worden verdreven.                                       2. Stadssituatie
                                           In de nacht van 26/27 juli is de wacht van de 32 cie AAT ( KL) enige malen met stenen 
                                           bekogeld. 
                                           In de nanacht is een man op het dak van de benzineopslagplaats gezien en door de duisternis 
                                           kunnen ontkomen 
                                           De Terr. MTO meldt dat hij op 27 Juli van de oorspronkelijke 64 MTD chauffeurs er nog 
                                           slechts 12 dienst deden; 52 MTD chauffeurs zijn afgeknapt of gedrost en ten gevolge van 
                                           intimidatie en angst weggebleven. Op 28 Juli zijn de resterende 12 chauffeurs teruggezonden 
                                           naar de MTD gezien het ongewenst geacht werd deze mensen langer aan te houden. 
                                           Met ingang van heden is de avondklok op 21.00 gesteld.

                                       3. Analyse.
                                           De toegangswegen naar het vij. Gebied worden thans systematisch versperd en de daarin gelegen 
                                           voorname bruggen vernield, waardoor een eventuele opmars zeer ernstige vertraging zal 
                                           ondervinden.

                                           Aanvulling.

                                           Carrier Z.van Banjoebiroe is op een mijn gelopen; de mijn is waarschijnlijk gelegd in de nacht van 
                                           27 / 28 Juli.
                                           Een zuiveringsactie ingezet naar Klepoe (9989). Eigen verliezen nihil; de vij verliezen 10 doden, 
                                           5 gewonden en 44 krijgsgevangenen.
                                           Verder een zuiveringsactie naar Bandoeng 1 (9085); Vij verdreven, eigen verliezen nihil, vij 
                                           verliezen onbekend.
                                           Het algemeen beeld van het Z.front is dat de vij opdringt naar Salatiga, de hoofddruk wordt 
                                           uitgeoefend uit het Oosten terwijl vij infiltratie plaats vindt ter hoogte van Bandoeng 1
                                           Met nadruk zij erop gewezen., dat niettegenstaande de vij de waterleiding Salatiga heeft 
                                           afgesloten, de Toentang centrale nog steeds stroom levert voor Magelang, Solo en Djokja.